Barbora Lániková

Barbora je advokátka v advokátskej kancelárii Lanikova Group, s.r.o. od roku 2015. Na starosti má najmä korporátnych klientov, ktorým poskytuje komplexné právne služby. 

Štúdium práva absolvovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia absolvovala študijný pobyt v Štokholme vo Švédsku, kde sa venovala prevažne európskemu právu. Titul JUDr. nadobudla úspešným absolvovaním rigoróznej skúšky z odboru európske a medzinárodné právo.

V snahe zlepšiť podnikateľské prostredie na Slovensku založila občianske združenie na podporu malých a stredných podnikateľov Spoločenstvo podnikateľov Slovenska.

V oblasti ochrany osobných údajov a IT práva  je vyhľadávanou lektorkou na in-house školeniach, prednáškach a konferenciách.