Kamil Aujesky

Kamil sa online marketingu venuje už viac ako 8 rokov a v posledných rokoch sa zameriava na komplexné online marketingové stratégie a aktivity pre klientov. Vždy sa snaží vytvoriť funkčné riešenia, ktoré klientom prinášajú reálne výsledky. Začínal s PPC, ale momentálne sa na online pozerá z väčšieho nadhľadu a PPC vníma ako funkčný doplnok ku komplexnej online stratégii. V roku 2017 sa Kamil stal Google Partners Trainerom.