Libor Toporcer

Už to nie je len o Google reklame. Nad projektom sa treba zamyslieť strategicky a všetky procesy vrámci projektu prispôsobiť stratégií. Dynamickosť online marketingu núti spoločnosti vyhodnocovať výsledky súčasných kampaní a analyzovať nové možnosti veľmi hlboko a pravidelne. 

V súčasnosti pôsobím ako Campaigns strategist v agentúre Invelity.