Patrik Barták

Patrik vyštudoval psychológiu a poznatky získané štúdiom uplatňuje v oblasti použiteľnosti webov a pri tvorbe stratégií pre sociálne siete. Aktuálne pracuje ako konzultant v online agentúre Pizza SEO, v ktorej vedie UX tím a dohliada na prácu social media tímu.