Simona Jašíková

Zakladateľka Rival Up
Marketingový detektív s víziou spájať online marketing s marketingovým prieskumom.
Pomáham firmám získavať marketingové dáta o ich konkurencii a zákazníkoch.