Vlado Miklušičák

Pochádzam z Bratislavy, ale žil som v rôznych častiach Slovenska. Študoval som pozemné staviteľstvo a záhradnú architektúru. Žil som osem rokov v Írsku, kde som vyštudoval na univerzite obnoviteľné a potom udržateľné energie.

Pracoval som ako grafik, animátor, programátor v rôznych firmách. Medzi moje hobby patrí turistika, cestovanie, hudba, fotografia, stavba/modifikácia strojov.