Angličtina: Gramatika

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 25,00 € / mesiac


alebo

Všetky online kurzy za 299 €

Viac info

Course duration 10h 6m 44s
Course chapters 118 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Tento online kurz Angličtina: Gramatika je zameraný na anglickú gramatiku. Veľa kurzov, či už skupinových alebo individuálnych, sa orientuje hlavne na konverzáciuNezabúdajme ale na to, že bez správneho ovládania gramatiky nemáme v používaní jazyka takú slobodu, sme dosť obmedzení a ťažko sa nám skladajú vety. V tomto online kurze je spracovaná anglická gramatika zo všetkých úrovní: začiatočník, mierne pokročilý aj pokročilý. Inak povedané, kurz Anglickej gramatiky je vhodný pre každého 😉

Na stručných videách ti v prehľadnom systéme vysvetlíme anglickú gramatiku. Priemerná dĺžka gramatických videí je 7 minút. V online kurze nájdeš vlastné gramatické videá, materiály (PDF), ktoré si môžeš stiahnuť a vytlačiť. Ku každému prebranému učivu si tiež môžeš spraviť test a overiť si svoje vedomosti. K testom sme spravili aj videá so správnymi odpoveďami, kde ti ich vysvetlíme.

Akcia: len do 31.8.2020 získaj tento kurz za zvýhodnenú cenu 99 Eur, následne sa cena zvýši na 139 Eur.

Čo sa naučíš

Každá jedna sekcia je zameraná na vysvetlenie určitej časti anglickej gramatiky, napríklad:

 • slovosled,
 • časovanie,
 • rozkazovací spôsob,
 • prívlastky,
 • stupňovanie prídavných mien,
 • členy,
 • všetky zámená,
 • čísla a číslovky, 
 • question tags,
 • časy: prítomný, minulý aj budúci,
 • predložky, 
 • slovesá,
 • trpný rod, 
 • príslovky,
 • a množstvo iných…

V každej sekcii nájdeš: video, v ktorom je daná gramatika vysvetlená. Následne v nej nájdeš test, kde si naučené vedomosti viete otestovať. Video so správnymi odpoveďami z testu aj s vysvetlením a PDF súbor s gramatikou, ktorý je možné si stiahnuť a vytlačiť.

Akcia: len do 31.8.2020 získaj tento kurz za zvýhodnenú cenu 99 Eur, následne sa cena zvýši na 139 Eur.

Zoznam kapitol online kurzu

 • Úvod do angličtiny  
  •  1. Časovanie slovesa TO BE + osobné zámená: kladná veta, zápor, otázka  
  •  1.1 TEST - Časovanie slovesa TO BE + osobné zámená: kladná veta, zápor, otázka  
  •  2. Množné číslo podstatných mien: tvorenie, výnimky + nepravideľné tvorenie m.č.  
  •  2.1 TEST - Množné číslo podstatných mien: tvorenie, výnimky + nepravideľné tvorenie m.č.  
  •  3. There is | There are  
  •  3.1 TEST - There is | There are  
  •  4. Slovosled v anglickej vete  
  •  4.1 TEST - Slovosled v anglickej vete  
  •  5. Prívlastok  
  •  5.1 - TEST - Prívlastok  
  •  6. Rozkazovací spôsob  
  •  6.1 TEST - Rozkazovací spôsob  
  •  7. Stupňovanie prídavných mien  
  •  7.1 TEST - Stupňovanie prídavných mien  
 •  Členy     
  •  1. Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový  
  •  1.1 - TEST - Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový  
 •  Zámená  
  •  1. Zámená: Opytovacie  
  •  1.1 TEST - Zámená: Opytovacie  
  •  2. Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená  
  •  2.1 TEST - Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená  
  •  3. Zámená: Ukazovacie  
  •  3.1 TEST - Zámená: Ukazovacie  
  •  4. Zámená: Predmetové  
  •  4.1 TEST - Zámená: Predmetové  
 •  Čísla a číslovky     
  •  1. Číslovky: Základné  
  •  1.1 TEST - Číslovky: Základné  
  •  2. Číslovky: Radové  
  •  2.1 TEST - Číslovky: Radové  
  •  3. Matematika: Operácie, zlomky a percentá  
  •  3.1 TEST - Matematika: Operácie, zlomky a percentá  
 •  Dátum a čas  
  •  1. Vyjadrenie času  
  •  1.1 TEST - Vyjadrenie času  
  •  2. Dátumy  
  •  2.1 TEST - Dátumy  
 •  Časy: Prítomný čas | Present Simple a Continuous    
  •  1. Present Simple: Základné tvorenie  
  •  1.1 TEST - Present Simple: Základné tvorenie  
  •  2. Present Continuous: Základné tvorenie  
  •  2.1 TEST - Present Continuous: Základné tvorenie  
  •  3. Present Simple 2: Rozšírené využitie  
  •  3.1 TEST - Present Simple 2: Rozšírené využitie  
  •  4. Present Continuous 2: Rozšírené využitie  
  •  4.1 TEST - Present Continuous 2: Rozšírené využitie  
  •  5. Present Simple a Present Continuous: Porovnanie  
  •  5.1 TEST - Present Simple a Present Continuous: Porovnanie  
 •  Slovesá 
  •  1. Rozdiel medzi "to have" a "to have got"  
  •  1.1 TEST - Rozdiel medzi "to have" a "to have got"  
  •  2. Modálne sloveso: CAN  
  •  2. TEST - Modálne sloveso: CAN  
  •  3. Slovesá: WANT a WOULD LIKE  
  •  3.1 TEST - Slovesá: WANT a WOULD LIKE  
  •  4. Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO  
  •  4.1 TEST - Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO  
  •  5. Slovesá: ING a TO  
  •  5.1 TEST - Slovesá: ING a TO  
 •  Počitateľnosť podstatných mien   
  •  1. Podstatné mená: Počitateľné  
  •  1.1 TEST - Podstatné mená: Počitateľné  
  •  2. Podstatné mená: Nepočitateľné  
  •  2.1 TEST - Podstatné mená: Nepočitateľné  
  •  3. SOME, ANY a NO  
  •  3.1 TEST - SOME, ANY a NO  
 •  Predložky    
  •  1. Predložky: Času  
  •  1. TEST - Predložky: Času  
  •  2. Predložky: Miesta  
  •  2.1 TEST - Predložky: Miesta  
 •  Časy: Minulý čas | Past Simple    
  •  1. Minulý čas | Past Simple: To be  
  •  1. TEST - Minulý čas | Past Simple: To be  
  •  2. Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá  
  •  2. TEST - Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá  
  •  3. Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá  
  •  3.1 TEST - Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá  
  •  4. Minulý čas | Past Simple: Used to  
  •  4.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Used to  
  •  5. Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie  
 •  Časy: Budúci čas | Future Tense   
  •  1. Budúci čas: Will  
  •  1.1 TEST - Budúci čas: Will  
  •  2. Budúci čas: Going to  
  •  2. TEST - Budúci čas: Going to  
  •  3. Budúci čas: Present simple a Present continuous  
  •  3.1 TEST - Budúci čas: Present simple a Present continuous  
 •  Časy: Predprítomný čas | Present perfect    
  •  1. Predprítomný čas: Úvod  
  •  2. Predprítomný čas: just, already, yet  
  •  3. Predprítomný čas: for a since  
  •  4. Predprítomný čas: never a ever  
  •  5. Predprítomný čas: gone a been  
  •  6. Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie  
 •  Question tags  
  •  1. Question tags: Sloveso TO BE  
  •  1.1 TEST - Question tags: Sloveso TO BE  
  •  2. Question tags: Sloveso HAVE GOT  
  •  2.1 TEST - Question tags: Sloveso HAVE GOT  
  •  3. Question tags: Present Simple  
  •  3.1 TEST - Question tags: Present Simple  
  •  4. Question tags: Present Continuous  
  •  4.1 TEST - Question tags: Present Continuous  
  •  5. Question tags: Past Simple - TO BE  
  •  5.1 TEST - Question tags: Past Simple - TO BE  
  •  6. Question tags: Past Simple  
  •  6.1 TEST - Question tags: Past Simple  
  •  7. Question tags: Will  
  •  7.1 TEST - Question tags: Will  
  •  8. Question tags: Going to  
  •  8.1 TEST - Question tags: Going to  
 •  Trpný rod     
  •  1. Trpný rod: Prítomný čas  
  •  1.1 TEST - Trpný rod: Prítomný čas  
  •  2. Trpný rod: Budúci čas  
  •  2.1 TEST - Trpný rod: Budúci čas  
  •  3. Trpný rod: Minulý čas  
  •  3.1 TEST - Trpný rod: Minulý čas  
 •  Príslovky   
  •  1. Príslovky: Spôsobu  
  •  1.1 TEST - Príslovky: Spôsobu  
 •  Ostatné 
  •  1. Nepriame otázky v angličtine


Online kurz Angličtina: Gramatika je možné vyskúšať aj zdarma!