Angličtina: Gramatika

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.6 z 5

Hodnotenie

5x
90%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
10%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 17h 17m 57s
Course chapters 171 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Tento online kurz Angličtina: Gramatika je zameraný na anglickú gramatiku. Veľa kurzov, či už skupinových alebo individuálnych, sa orientuje hlavne na konverzáciuNezabúdajme ale na to, že bez správneho ovládania gramatiky nemáme v používaní jazyka takú slobodu, sme dosť obmedzení a ťažko sa nám skladajú vety. V tomto online kurze je spracovaná anglická gramatika zo všetkých úrovní: začiatočník, mierne pokročilý aj pokročilý. Inak povedané, kurz Anglickej gramatiky je vhodný pre každého 😉

Na stručných videách ti v prehľadnom systéme vysvetlíme anglickú gramatiku. Priemerná dĺžka gramatických videí je 7 minút. V online kurze nájdeš vlastné gramatické videá, materiály (PDF), ktoré si môžeš stiahnuť a vytlačiť. Ku každému prebranému učivu si tiež môžeš spraviť test a overiť si svoje vedomosti. K testom sme spravili aj videá so správnymi odpoveďami, kde ti ich vysvetlíme.

Čo sa naučíš

Každá jedna sekcia je zameraná na vysvetlenie určitej časti anglickej gramatiky, napríklad:

 • slovosled,
 • časovanie,
 • rozkazovací spôsob,
 • prívlastky,
 • stupňovanie prídavných mien,
 • členy,
 • všetky zámená,
 • čísla a číslovky, 
 • question tags,
 • časy: prítomný, minulý aj budúci,
 • predložky, 
 • slovesá,
 • trpný rod, 
 • príslovky,
 • a množstvo iných…

V každej sekcii nájdeš: video, v ktorom je daná gramatika vysvetlená. Následne v nej nájdeš test, kde si naučené vedomosti viete otestovať. Video so správnymi odpoveďami z testu aj s vysvetlením a PDF súbor s gramatikou, ktorý je možné si stiahnuť a vytlačiť.

Zoznam kapitol online kurzu

 • Úvod do angličtiny  
  •  1. Časovanie slovesa TO BE + osobné zámená: kladná veta, zápor, otázka  
  •  1.1 TEST - Časovanie slovesa TO BE + osobné zámená: kladná veta, zápor, otázka  
  •  2. Množné číslo podstatných mien: tvorenie, výnimky + nepravideľné tvorenie m.č.  
  •  2.1 TEST - Množné číslo podstatných mien: tvorenie, výnimky + nepravideľné tvorenie m.č.  
  •  3. There is | There are  
  •  3.1 TEST - There is | There are  
  •  4. Slovosled v anglickej vete  
  •  4.1 TEST - Slovosled v anglickej vete  
  •  5. Prívlastok  
  •  5.1 - TEST - Prívlastok  
  •  6. Rozkazovací spôsob  
  •  6.1 TEST - Rozkazovací spôsob  
  •  7. Stupňovanie prídavných mien  
  •  7.1 TEST - Stupňovanie prídavných mien  
 •  Členy     
  •  1. Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový  
  •  1.1 - TEST - Členy úvod: Určitý, neurčitý a nulový  
 •  Zámená  
  •  1. Zámená: Opytovacie  
  •  1.1 TEST - Zámená: Opytovacie  
  •  2. Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená  
  •  2.1 TEST - Zámená: Privlasťňovacie a privlastňovacie prídavné mená  
  •  3. Zámená: Ukazovacie  
  •  3.1 TEST - Zámená: Ukazovacie  
  •  4. Zámená: Predmetové  
  •  4.1 TEST - Zámená: Predmetové  
 •  Čísla a číslovky     
  •  1. Číslovky: Základné  
  •  1.1 TEST - Číslovky: Základné  
  •  2. Číslovky: Radové  
  •  2.1 TEST - Číslovky: Radové  
  •  3. Matematika: Operácie, zlomky a percentá  
  •  3.1 TEST - Matematika: Operácie, zlomky a percentá  
 •  Dátum a čas  
  •  1. Vyjadrenie času  
  •  1.1 TEST - Vyjadrenie času  
  •  2. Dátumy  
  •  2.1 TEST - Dátumy  
 •  Časy: Prítomný čas | Present Simple a Continuous    
  •  1. Present Simple: Základné tvorenie  
  •  1.1 TEST - Present Simple: Základné tvorenie  
  •  2. Present Continuous: Základné tvorenie  
  •  2.1 TEST - Present Continuous: Základné tvorenie  
  •  3. Present Simple 2: Rozšírené využitie  
  •  3.1 TEST - Present Simple 2: Rozšírené využitie  
  •  4. Present Continuous 2: Rozšírené využitie  
  •  4.1 TEST - Present Continuous 2: Rozšírené využitie  
  •  5. Present Simple a Present Continuous: Porovnanie  
  •  5.1 TEST - Present Simple a Present Continuous: Porovnanie  
 •  Slovesá 
  •  1. Rozdiel medzi "to have" a "to have got"  
  •  1.1 TEST - Rozdiel medzi "to have" a "to have got"  
  •  2. Modálne sloveso: CAN  
  •  2. TEST - Modálne sloveso: CAN  
  •  3. Slovesá: WANT a WOULD LIKE  
  •  3.1 TEST - Slovesá: WANT a WOULD LIKE  
  •  4. Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO  
  •  4.1 TEST - Rozdiel medzi slovesami MUST a HAVE TO  
  •  5. Slovesá: ING a TO  
  •  5.1 TEST - Slovesá: ING a TO  
 •  Počitateľnosť podstatných mien   
  •  1. Podstatné mená: Počitateľné  
  •  1.1 TEST - Podstatné mená: Počitateľné  
  •  2. Podstatné mená: Nepočitateľné  
  •  2.1 TEST - Podstatné mená: Nepočitateľné  
  •  3. SOME, ANY a NO  
  •  3.1 TEST - SOME, ANY a NO  
 •  Predložky    
  •  1. Predložky: Času  
  •  1. TEST - Predložky: Času  
  •  2. Predložky: Miesta  
  •  2.1 TEST - Predložky: Miesta  
 •  Časy: Minulý čas | Past Simple    
  •  1. Minulý čas | Past Simple: To be  
  •  1. TEST - Minulý čas | Past Simple: To be  
  •  2. Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá  
  •  2. TEST - Minulý čas | Past Simple: Pravidelné slovesá  
  •  3. Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá  
  •  3.1 TEST - Minulý čas | Past simple: Nepravidelné slovesá  
  •  4. Minulý čas | Past Simple: Used to  
  •  4.1 TEST - Minulý čas | Past Simple: Used to  
  •  5. Minulý čas | Past Simple: Rozšírené využitie  
 •  Časy: Budúci čas | Future Tense   
  •  1. Budúci čas: Will  
  •  1.1 TEST - Budúci čas: Will  
  •  2. Budúci čas: Going to  
  •  2. TEST - Budúci čas: Going to  
  •  3. Budúci čas: Present simple a Present continuous  
  •  3.1 TEST - Budúci čas: Present simple a Present continuous  
 •  Časy: Predprítomný čas | Present perfect    
  •  1. Predprítomný čas: Úvod  
  •  2. Predprítomný čas: just, already, yet  
  •  3. Predprítomný čas: for a since  
  •  4. Predprítomný čas: never a ever  
  •  5. Predprítomný čas: gone a been  
  •  6. Predprítomný čas a Jednoduchý minulý čas - porovnanie  
 •  Question tags  
  •  1. Question tags: Sloveso TO BE  
  •  1.1 TEST - Question tags: Sloveso TO BE  
  •  2. Question tags: Sloveso HAVE GOT  
  •  2.1 TEST - Question tags: Sloveso HAVE GOT  
  •  3. Question tags: Present Simple  
  •  3.1 TEST - Question tags: Present Simple  
  •  4. Question tags: Present Continuous  
  •  4.1 TEST - Question tags: Present Continuous  
  •  5. Question tags: Past Simple - TO BE  
  •  5.1 TEST - Question tags: Past Simple - TO BE  
  •  6. Question tags: Past Simple  
  •  6.1 TEST - Question tags: Past Simple  
  •  7. Question tags: Will  
  •  7.1 TEST - Question tags: Will  
  •  8. Question tags: Going to  
  •  8.1 TEST - Question tags: Going to  
 •  Trpný rod     
  •  1. Trpný rod: Prítomný čas  
  •  1.1 TEST - Trpný rod: Prítomný čas  
  •  2. Trpný rod: Budúci čas  
  •  2.1 TEST - Trpný rod: Budúci čas  
  •  3. Trpný rod: Minulý čas  
  •  3.1 TEST - Trpný rod: Minulý čas  
 •  Príslovky   
  •  1. Príslovky: Spôsobu  
  •  1.1 TEST - Príslovky: Spôsobu  
 •  Ostatné 
  •  1. Nepriame otázky v angličtine


Online kurz Angličtina: Gramatika je možné vyskúšať aj zdarma!