Data-driven online marketing a biznis

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 41m 10s
Course chapters 10 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

O dátach, analýzach a tom, že v digitálnom marketingu sa dá merať takmer všetko, sa hovorí už roky. Zo slova data-driven (či už data-driven biznis, rozhodovanie alebo marketing) sa stal buzzword. Čo to však reálne znamená? Ako sa dopracovať k skutočne data-driven marketingu a firemnej kultúre?

V DASE pracujeme pre holandských a nemeckých klientov. V oboch krajinách majú firmy stále problém definovať, dodržať svoju analytickú stratégiu a byť skutočne data-driven. Na Slovensku máme pred sebou ešte väčší kus cesty. Začať treba od základov.

 

Vďaka kurzu sa naučíte:

Ako vám analytická stratégia pomáha pri dosahovaní vašich biznis či marketingových cieľov:

 • čo je to analytická vyspelosť a ako sa k nej dopracovať,

 • zásady efektívnej analytiky,

 • ako začať s budovaním analytickej stratégie,

 • na čo všetko myslieť v procese zavádzania analytickej stratégie,

 • ako udržiavať nastavenú data-driven kultúru vo firme.

Teória je v kurze vždy demonštrovaná na praktickom príkladoch tak, aby ste si aj sami vedeli, krok za krokom, vytvoriť analytickú stratégiu.


Tento kurz je určený všetkým, ktorí chcú:

 • vedieť, ako vďaka analytike efektívnejšie dosahovať biznis a marketingové ciele,

 • pochopiť, čo pre firmu znamená „byť data-driven“,

 • naučiť sa uvažovať data-driven,

 • vidieť širší obraz (big picture) pri tvorbe stratégie firmy či marketingu

Kurz nie je určený tým, ktorí hľadajú rýchle a instantné návody na dosahovanie cieľov. Treba si uvedomiť, že stať sa skutočne data-driven firmou vyžaduje mnoho času, námahy a investovaných prostriedkov. Ak sú však vaše merania a analýzy správne, tak vám pomáhajú byť efektívnejšími. Vďaka nim dosiahnete vaše ciele rýchlejšie, kvalitnejšie a lacnejšie. Správne nastavenú analytickú stratégiu spoznáte podľa toho, že vám pomáha plniť vaše biznis ciele.


Čo všetko dostaneš: 

 • takmer 2 hodiny tutoriálov 
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že nebudeš s kurzom spokojný
 • vzorové dokumenty na vytvorenie:

  • dotazníka k úvodnému brainstormingu

  • measurement plánu (stratégie)

  • implementačného dokumentu

  • analytického auditu

 • odkazy na užitočné zdroje


Zoznam kapitol

 1. kapitola - Stupne analytickej vyspelosti 

Čo je analytická vyspelosť, aké sú jej stupne a ako sa dopracovať k tomu najvyššiemu?

2.  kapitola 5 princípov efektívnej analytiky 

Uplatnenie princípov v praxi a efektívna tvorba tzv. learning projects

3.  Úvodný brainstorming k analytickej stratégii a nastavovanie cieľov

Brainstorming je základ a prvý krok dobrej analytickej stratégie. Ako ho viesť a na čo sa pýtať? Okrem toho si vysvetlíme, ako nastaviť ciele pomocou See Think Do Care stratégie. 

4. Measurement plán, tvorba analytickej stratégie

Na základe praktickej ukážky sa naučíte, ako zostaviť váš measurement plán. 

5. Tvorba implementačného dokumentu

Dozviete sa, ako pretransformovať Plán merania (Measurement plan) do implementačného dokumentu pre web developerov.

6. Čistota a konzistentnosť dát

Základom dobrej analytiky je zbieranie správnych dát a správnym spôsobom. Pokiaľ nie sú vaše dáta čisté a konzistetné, vaše rozhodnutia na ich základe budú nesprávne. 

7. Reportovanie

Prečo je reportovanie dôležité a na čo treba myslieť pri vytváraní reportov?

8. Atribúcia

Pochopenie atribúcie je potrebným predpokladom pre správne vyhodnocovanie dát. Čo je atribúcia, s akými modelmi pracuje Google Analytics a aké sú ich plusy a mínusy sa dozviete v tejto časti.

9. Analytické a reportovacie nástroje

Porovnáme si, aké máte možnosti, pokiaľ chcete pracovať s inými nástrojmi ako Google Analytics a Google Data Studio. Ku každému nástroju uvedieme výhody a nevýhody.
Online kurz Data-driven online marketing a biznis je možné vyskúšať aj zdarma!