Git pre začiatočníkov

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.2 z 5

Hodnotenie

5x
57%
4x
18%
3x
14%
2x
7%
1x
4%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 10m 8s
Course chapters 33 kapitol
Course difficulty Začiatočník

GIT verziovací systém

V každodennom živote

Určite sa ti už v živote stalo, že si pracoval na dokumente, z ktorého si si určite ručne spravil zálohu (kópiu), aby si nestratil dáta. Alebo si si vytvoril z daného dokumentu verziu. Potom si možno spravil verziu z verzie a tak ďalej, skrátka chaos.

Predstav si, že by som ti dal úlohu nájsť rozdiely medzi týmito verziami dokumentu, ktoré si si ručne zálohoval. Fúúú to si neviem predstaviť ten čas a námahu, ktorú by si musel vynaložiť.

Čo keď ti poviem, že už nemusíš robiť zálohy tvojho dokumentu, už si nemusíš robiť ručne verzie a už vôbec nemusíš manuálne porovnávať dva dokumenty. Páčilo by sa ti to? Verím, že áno. Tak aj pre teba je tu online kurz, v ktorom sa naučíš Git. Pretože, Git ti presne tieto a nie len tieto úlohy uľahčí a spríjemní. Git je najrozšírenejší verziovací nástroj a určite stojí za to naučiť sa ho používať.

Práca na projektoch

Predstav si, že pracuješ na webovej stránke, alebo na inom projekte. Máš tam nejakú sadu dokumentov, súborov a podobne. Ak si bol niekedy spokojný s tým, čo si spravil a nechcel si to stratiť, tak si si spravil zálohu celého projektu. Postupne sa ti nabaľovali tieto zálohy, až si jednu zo záloh označil ako FINAL. Teraz sa ti nabalilo pekne veľké množstvo kópií, ktoré zaberajú príliš veľa miesta.

Keby si ale používal Git, tak ušetríš kopec miesta na disku, lebo Git si uchováva len zmeny, ktoré si spravil a nie kópie celého projektu. Tieto zmeny si vieš jednoducho vyhľadávať, prezerať a vieš si ich medzi sebou porovnávať. Ešte váhaš naučiť sa používať Git? 

Práca v tímoch

Tvoríš súčasť malého alebo veľkého kolektívu, ktorý pracuje na rovnakom projekte? Ako si vymieňate informácie o tom, ktorý člen tímu napísal akú časť v dokumente alebo programe? Ako si medzi sebou zdieľate tieto zmeny? Neviem si predstaviť, že by ste pracovali na jednom PC a striedali by ste sa. Neviem si ani predstaviť, že by si spravil nejaké zmeny a emailom, by si napísal kolegovi, aby si zmenil ten a ten riadok kódu, toto a toto nech si tam doplní. Takto sa na tímových projektoch pracovať nedá.

Aj pre teba a tvoj tím je tu Git. V jednoduchosti si medzi sebou môžete zdieľať zmeny, súbory, históriu, verzie a podobne. Ešte váhaš? Tak neváhaj, lebo v každej firme, kde na projekte pracujú viacerí ľudia, sa určite pracuje s verziovacím systémom a práve Git je číslo jedna.


Čo sa naučíš?

V tomto online kurze sa naučíš pracovať so súbormi a ich sledovanie bude pre teba hračka. Naučíš sa používať tie správne commity, pochopíš čo sú vetvy (branche) a budeš mergovať ako divý. Naučíš sa:

 • ako git funguje,
 • ako použiť git cez príkazový riadok,
 • ako ho použiť v IDE (vývojové prostredie – IntelliJ IDEA),
 • ako ho použiť cez grafické programy (SourceTree a Git Extensions),
 • ako pracovať so vzdialenými repozitármi (GitHub a Bitbucket),
 • v práci budeš sebavedomejší a s ľahkosťou budeš vedieť čo robiť,
 • keď niekto povie slovo GIT, budeš vedieť o čo ide,
 • získaš sebavedomie pri práci,
 • získaš veľký plusový bod do tvojho životopisu.

Čo všetko dostaneš

 • 28 videotutoriálov o Gite
 • viac ako 3 hodiny učiva
 • certifikát o absolvovaní online kurzu
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že nebudeš s kurzom spokojný
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá priamo lektor

Osnova - zoznam kapitol online kurzu

Úvod a motivácia

Základné pojmy

Úvod do Gitu a ďalšia motivácia

01 - Ako git funguje. Príkazy git init, git status, git add.

02 - životný cyklus súborov podrobnejšie - git status, git add

03 - Po úvodných slovách trochu histórie.

04 - git config (nastavenia), git cez Windows príkazový riadok

05 - Porovnanie zmien pomocou git diff

06 - Pripravujem commit - čo je to, načo ho robiť - git commit

07 - Vetvenie projektu (branching) - git branch, git checkout

08 - Odstránenie vetiev. Branch delete.

09 - Spájanie vetiev, riešenie konfliktov - git merge. Praktická časť.

10 - Spájanie vetiev, riešenie konfliktov - git merge. Teoretická časť.

11 - Označovanie verzií. Vytváranie branchov z tagov. - git tag

12 - Ignorovanie súborov. gitignore

13 - Náprava zmien. Undoing things.

14 - Remote repository. git pull, git fetch, git push

15 - Klonovanie projektu. git clone

16 - Ako pracovať s remote repozitármi

17 - GitHub vytvorenie repozitára. Zmena projektu na git repozitár a jeho zaslanie na remote server

18 - GitHub vytváranie vetiev a tagov. Stiahnutie do lokálneho repozitáru. Zmazanie remote vecí z lokálneho git bash

19 - Vytvorenie ssh kľúču aby sme nezadávali heslo na server

20 – Bitbucket

21 - Git flow - takto je to dobre robiť

22 - Git Aliases - napíš si vlastné skratky príkazov

23 - Externé grafické programy - náhľad - GitExtensions a SourceTree

24 - Ako pracovať s gitom vo vývojovom prostredí IntelliJ Idea

25 - Git stash a git clean

Online kurz Git pre začiatočníkov je možné vyskúšať aj zdarma!