JUnit a TDD pre Java programátora

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 2h 26m 47s
Course chapters 30 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

Ak si programátor, tak chceš aby tvoj program bol napísaný a spustiteľný a aby si videl jeho finálnu formu. Ak má ale aplikácia fungovať správne, tak si ju musíš otestovať. Najlepšie testovať počas programovania.

Nikto nemá rád testovanie. Ak nájdeš programátora, ktorý má rád písanie testov, tak to je výnimka. Napriek tomu, že to nemáme radi, tak to musíme robiť ak chceme svoj kód mať udržateľný do budúcnosti. Musí byť overený a stále overovaný. Keď niečo chceme robiť, tak sa to musíme naučiť.

V tomto kurze sa budeme učiť ako testovať aplikácie ako programátor. Zvýrazňujem ako programátor, lebo existuje pracovná pozícia tester, ktorá sa zaoberá širokospektrálnym testovaním aplikácie – automatické testovanie a neviem čo ešte všetko. My sa zameriame na také testovanie, ktoré máš ty ako programátor robiť počas vývoja aplikácie.


Čo sa naučíš?

Svoj kód si musíš stále ošetrovať minimálne pomocou jednoduchých testov – pomocou unit testov. Napíšeš metódu a k tomu pár testov. Ošetríš to z každej strany. Tým zminimalizuješ chybovosť svojho kódu. Je to tvoja povinnosť.

V tomto kurze sa naučíš písať unit testy pomocou JUnit frameworku a k písaniu testov budeme pristupovať pomocou TDD teda Test driven developmentu.

Neboj sa nových slovíčok, všetko ti vysvetlím a nakoniec si spolu naprogramujeme malú aplikáciu, ktorú ošetríme unit testami a všetko budeme robiť pomocou TDD.

Prečo vlastne testovať?

Je to nutnosť. Pri programovaní postupujeme určitým smerom – určitými krokmi. Najprv máme vymyslený cieľ – problém, ktorý budeme riešiť. Následne daný problém budeme riešiť – napíšeme kód. Keď napíšme kód, tak ho spustíme a presvedčíme sa či funguje. Ak budeme aj testovať, tak najprv si vytýčime cieľ, následne budeme programovať a namiesto spustenia budeme písať testy. Následne spustíme testy a až potom spustíme aplikáciu.

Cieľom prvého prístupu je overiť, či aplikácie funguje v danom momente. Cieľom druhé prístupu je mať kód pod kontrolou teraz ale aj v budúcnosti, ak budeme kód rozširovať. Keď rozšírime kód, tak pôvodné testy musia stále fungovať. Ak by nejaký test zrazu prestal fungovať, tak príčinou môže byť zle napísaný kód alebo v lepšom prípade nám nová funkcionalita spôsobila chybu v starom kóde. Tým, že som písal testy, tak som na to prišiel. Ak by si testy nepísal, napadlo by ti testovať napríklad 4 roky starý kód? Pravdepodobne nie. Preto je písanie testov dôležité – kód bude ochránený pomocou testov aj do budúcna.

Čo potrebuješ vedieť?

Potrebuješ poznať základy programovacieho jazyka Java. Ak ešte nevieš základy, tak sa ich môžeš naučiť v mojom kurze Jave a OOP pre začiatočníkov.

Zoznam kapitol online kurzu

00 intro

01 Prečo testovať

02 JUnit 5 – úvod

03 Vytvárame Maven projekt

04 Prvý JUnit test

05 Assertions

06 Viacero unit testov na to isté

07 princíp TDD - test driven development

08 Spúšťanie testov cez Maven

09 Testovanie výnimiek

10 Životný cyklus testu

11 Anotácie životného cyklu - BeforeEach, AfterEach

12 Anotácie životného cyklu - Beforeall, AfterAll

13 DisplayName anotácia

14 Disabled anotácia

15 RepeatedTest anotácia

16 Spúšťanie testov na základe podmienky

17 Organizácia testov

18 AssertAll metóda

19 Tag anotácia

20 TDD na príklade 1 – úvod

21 TDD na príklade 2 - doménové triedy

22 TDD na príklade 3 - metóda prekryvaSa plus testy

23 TDD na príklade 4 - metóda jeVolno plus testy

24 TDD na príklade 5 - metóda ktoMaStretnutie plus testy

25 TDD na príklade 6 - metóda kedyMaStretnutie plus testy JUnit a TDD domáca úloha

Online kurz JUnit a TDD pre Java programátora je možné vyskúšať aj zdarma!