Podnikanie na živnosť

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 47m 57s
Course chapters 22 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Najčastejšie volená forma podnikania na Slovensku je podnikanie na základe živnostenského oprávnenia. S podnikaním ako živnostník vzniká množstvo povinností, ktoré musí živnostník zvládnuť.

V tomto kurze ti vysvetlíme živnosť všeobecne. Zadefinujeme si základné pojmy, vysvetlíme si ako živnosť založiť, a tiež ako ju pozastaviť či zrušiť. Prejdeme si veľkú kapitolu daňových povinnosti, či už v súvislosti s daňou z príjmu, s daňou z pridanej hodnoty ale aj daňou z motorových vozidiel. Takisto si podrobne vysvetlíme, aké odvodové povinnosti sú spojené so živnosťou, kedy vznikajú, ako je potrebné ich plniť. Dozviete sa aj ako vystavovať doklady a ako ich archivovať. 

Čo sa naučíš

 • ako založiť či zrušiť živnosť,
 • dane a daňové zaťaženie v prípade živnosti,
 • zdravotné a sociálne poistenie živnostníkov,
 • fakturácia, bankový účet a narábanie s hotovosťou,
 • ako archivovať doklady.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o živnostenskom podnikaní,
 • moderované diskusné fórum,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade nespokojnosti.

Zoznam kapitol kurzu

Predstavenie kurzu   

 • Predstavenie online kurzu  
 • 1. Úvod do živnosti  

Založenie a zrušenie živnosti   

 • 2. Založenie, zrušenie, prerušenie živnosti  
 • 2.1 Ohlásenie živnosti  
 • 2.2 Pozastavenie činnosti  
 • 2.3 Zrušenie činnosti  

Dane a daňové zaťaženi    

 • 3. Daň z príjmov  
 • 3.1 Výdavky v daňovom priznaní  
 • 3.2 Daň z pridanej hodnoty  
 • 3.3 Daň z motorových vozidiel 
 • 3.4 Elektronická komunikácia s daňovým úradom  
 • 3.5 Platenie daní  

Zdravotné a sociálne poistenie   

 • 4. Zdravotné poistenie  
 • 4.1 Preddavky zdravotnej poisťovni  
 • 5. Sociálne poistenie  
 • 5.1 Platenie sociálneho poistenia  

Doklady a finančné prostriedky    

 • 6. Doklady - faktúra  
 • 6.1 Doklady - dobropis  
 • 7. Finančné prostriedky - bankový účet  
 • 7.1 Finančné prostriedky - hotovosť  
 • 8. Archivácia dokladov  

Záver kurzu    

 • 9. Záver
Online kurz Podnikanie na živnosť je možné vyskúšať aj zdarma!