Scrum - základy agilného frameworku prakticky

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 1h 7m 28s
Course chapters 14 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Agilný spôsob dodávania softvérových produktov a služieb sa stáva normou. Celosvetovo najčastejšie aplikovaným frameworkom je Scrum. Scrum je svojou štruktúrou jednoduchý, stručný, ale aj veľmi flexibilný nástroj na iteratívne / adaptívne riadenie softvérového vývoja (resp. znalostnej práce ako takej). 

V každom teame Scrum vyzerá inak = je prispôsobený danému kontextu. Existuje priepastný rozdiel medzi spoločnosťami, ktoré zvládli jeho zavedenie efektívne a tými, ktoré nad agilným spôsobom riadenia len uvažujú, prípadne s ním začínajú.

Dobrou správou je, že každý jeden člen Scrum teamu, bez ohľadu na svoju pozíciu, rolu alebo skúsenosti môže prispieť k jeho lepšiemu fungovaniu. 

O tom je aj tento online kurz Scrum, v ktorom si nie len vysvetlíme z čoho Scrum pozostáva, ale aj prečo je to tak vymyslené a čo všetko je potrebné na jeho úspešné fungovanie. Teória je pretkaná praktickými príkladmi z prostredia softvérového vývoja.

Čo sa naučíš

 • ako funguje Scrum a teória Scrumu,
 • ako riešiť pomocou scrumu komplexné problémy,
 • rola product ownera a scrum mastera,
 • čo je scrum team a ako ho zložiť,
 • denný scrum a jeho sledovanie,
 • plánovanie šprintov, review a retrospektíva.

Čo všetko dostaneš

 • videotutoriály o Scrume,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.

Zoznam kapitol kurzu

Ako funguje scrum

 • stručne, jasne základné štrukturálne prvky scrumu a ich fungovanie zhrnuté v 6tich minútach!

Empiricizmus a teória scrumu

 • vysvetlenie empiricizmu – teórie scrumu
 • scrum hodnoty aka čo a prečo je treba na to aby scrum naozaj dobre fungoval

Scrum ako riešenie komplexných problémov

 • agile manifesto a jeho princípy
 • typy problémov na projektoch
 • optimálne spôsoby rozhodovania sa pre rôzne typy problémov
 • ako scrum pomáha riešiť komplexné problémy

Rola product owner

 • prínos product ownera 
 • porovnanie s tradičným waterfall riadením
 • zodpovednosti product ownera
 • aké vlastnosti má ideálny product owner?
 • v čom je táto rola nová – iná v porovnaní s klasickými rolami v organizáciách

Rola scrum master

 • porovnanie rolí project manager vs scrum master
 • duálny ‘leadership’ v scrume
 • ako môže byť scrum master užitočný 
  • product ownerovi
  • teamu
  • organizácii
 • aké zručnosti scrum master využíva?
 • aké vlastnosti má ideálny scrum master?
 • princípy agile manifesto

Scrum team

 • čo je scrum team
 • aké má vlastnosti
 • optimálna veľkosť teamu + prečo
 • optimálna distribúcia kompetencii v teame + prečo
 • produktivita v klasických organizáciách a scrum teamoch
 • samo-organizácia

Product backlog a jeho spravovanie

 • čo je product backlog?
 • ako vyzerá dobre spravovaný product backlog?
 • ako prioritizovať položky backlogu
 • product backlog refinement

Denný scrum a sledovanie progressu

 • čo je denný scrum
 • časté spôsoby ako bežať denný scrum
 • sledovanie progressu vrámci šprintu

Plánovanie šprintu

 • čo je sprint planning
 • predpoklady, priebeh a výstup tohto scrum eventu
 • ako prebieha šprint planning
 • postup plánovania šprintu a odhadovania  (príklad jedného zo spôsobov)

Sprint review a retrospektíva

 • čo je sprint review
 • predpoklady, priebeh a výstup tohto scrum eventu
 • čo je retrospektíva
 • predpoklady, priebeh a výstup tohto scrum eventu
 • priebeh retrospektívy (príklad jedného zo spôsobov)
Online kurz Scrum je možné vyskúšať aj zdarma!

Inštruktor

Martin Melišek

Martin Melišek