SQL databázy: MySQL a SQLite

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
99%
4x
0%
3x
0%
2x
1%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 8h 59m 11s
Course chapters 78 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

V tomto online kurze sa naučíš komunikovať s databázami. Databáza skladuje údaje a dokáže ti ich poskytnúť, ak sa správne spýtaš. To sa naučíš. Každá moderná stránka a aplikácia používa databázu. Všetky príspevky na sociálnej sieti, všetky produkty v eshope, všetky kurzy na tejto stránke sú uložené v databáze. Aj text, ktorý práve čítaš. Kontakty a SMSky v telefóne? Databáza. Že ti to zobrazí správne číslo, keď začneš písať "babka"? Správna žiadosť na databázu. 

Databáza drží údaje, dovolí ti pridávať nové, upravovať a mazať existujúce a vyberať špecifické údaje na základe podmienok. Ak si napríklad v e-shope vyberieš kategóriu "vysávače", nechceš tam vidieť klobásy. Preto si potrebuješ správne navrhnúť databázu a klásť jej správne otázky. Okrem toho údaje v databáze vieš analyzovať, robiť medzi nimi výpočty a štatistku. Koľko červených kolobežiek sa predalo v druhý pondelok tretieho mesiaca poobede? Databáza sa nepýta prečo to potrebuješ vedieť, ale ak jej dáš správnu žiadosť, dostaneš správnu odpoveď.

SQL databázy

S databázou komunikuješ pomocou jazyka SQL. Cieľom tohto online kurzu je naučiť ťa písať samotný SQL kód a tiež používať tento SQL kód v spolupráci s programovacím jazykom tak, aby z toho vznikla funkčná webová aplikácia. SQL je všeobecný jazyk pre komunikáciu s konkrétnym databázovým systémom. 

MySQL a SQLite patria medzi tie najpopulárnejšie pri webstránkach, aplikáciách a startupoch.

Tematicky sa kurz skladá z troch častí:

Prvá časť sa venuje databázam všeobecne. Naučíš sa tu o relačných databázových systémoch. Tie delia všetky dáta do tabuliek, ktoré spolu prepájame pomocou tzv. vzťahov. Napríklad táto stránka eviduje videá, kurzy a inštruktorov a má rovnomenné tabuľky. Prepojenia medzi nimi hovoria, že každé video patrí konkrétnemu kurzu a každý kurz patrí konkrétnemu inštruktorovi. Vďaka tomu sa na stránke kurzu vždy zobrazia správne videá a na základe sledovanosti videí vieš spraviť štatistický výstupy o populárnosti kurzov a inštruktorov. 

V tomto online kurze sa naučíš tiež rozdiely medzi MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQLite a NoSQL. NoSQL neskôr dostane samostatný online kurz.

Druhá časť tvorí jadro kurzu. Tu sa informácie pretavia do praxe. Tu sa naučíš písať skutočný SQL kód s praktickými ukážkami na ozajstnej databáze. Naučíš sa vytvárať databázy, spravovať ich, spúšťať databázové príkazy. Naučíš sa písať tzv. SQL queries, dopyty na databázu, klásť spomínané žiadosti. Pre svoju popularitu sa v tejto časti používa systém MySQL, ale jazyk SQL je všeobecný a jeho príkazy fungujú aj pri PostgreSQL, SQLite či Oracle.

Tretia časť vezme spomínanú databázu, preklopí ju do systému SQLite a vystavia okolo nej skutočnú aplikáciu. SQLite používaš práve teraz, pretože túto stránku čítaš v prehliadači. Alebo na telefóne. Prehliadače si tam ukladajú nastavenia, iOS, Android, Windows 10 používajú SQLite, OSX na ňom beží. Herné konzole, drony, autá, lietadlá a všemožné smart zariadenia používajú SQLite databázy, pretože sú svižné a šikovné. 

Zoznam kapitol online kurzu*

Relačné databázy pre teba a pre mňa:  

 • 01 Šťavnatý úvod do databáz
 • 02 To nádherné súznenie medzi SQL a aplikáciami 
 • 03 Relačné databázy a úvod do sexuálnych vzťahov
 • 04 Tučný ERD diagram, jeden obrázok za tisíc vťahov
 • 05 SQL vs. MySQL vs. PostgreSQL vs. MSSQL vs. Oracle vs. the World
 • 06 vs. SQLite vs. NoSQL vs. Dracula 3000
 • 07 SQL Queries, škandalózne neslýchané IDčka, URL adresy  

Nainštaluj server a skroť mocné nástroje:

 • 08 Poď, poď, insťaluj server databázový, objav phpMyAdmin boľavý
 • 09 Kreácia databázy, čo je Collation, utf8mb4, starý/dobrý import/export
 • 10 Login do databázy, vstúp do nej na hostigu, objav DB nástroje

MySQL, poď do toho:

 • 11 MySQL SELECT, SQL funkcie, naformátujem ti dátum, peňáz, text
 • 12 MySQL SELECT, stránkovanie, limity, štatistické funkcie
 • 13 MySQL INSERT, strčím ti tam hodnotu, NULL, DEFAULT
 • 14 MySQL NULLIF, ako na sladké diery v databáze a IS NULL prázdnotu
 • 15 MySQL UPDATE, upravím ti, INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE
 • 16 MySQL DELETE, TRUNCATE, CREATE, DROP, zničím ťa komplet
 • 17 MySQL LIKE, pokročilý SELECT, hľadanie v názvoch, COUNT() riadkov
 • 18 MySQL JOIN, spojenie viacerých tabuliek, jak tá scéna z avatara
 • 19 MySQL RIGHT JOIN, LEFT JOIN, INNER JOIN, zo všetkých strán
 • 20 MySQL OUTER JOIN, UNION (nie tá poisťovňa) ALIAS (nie ten seriál)
 • 21 MySQL SUBQUERY vs JOIN, Inception medzi queries, zopakujem ti 
 • 22 MySQL GROUP BY, HAVING, DISTINCT, poradia SQL príkazov
 • 23 MySQL CREATE, vytváranie databázy, dátové typy, milión nedáš
 • 24 MySQL TRIGGER, keď sa stane niečo, nech sa stane niečo iné
 • 25 MySQL PIVOT tabuľky, VZŤAHY 1:N, 1:1, M:N, funkcia GROUP_CONCAT
 • 26 Nie sú tie PIVOT tabuľky zbytočne zložité? Kecajme radšej o kritikoch
 • 27 Niekedy stačí viac jednoduchších queries namiesto veľkého GROUP BY
 • 28 MySQL GROUP BY ešte raz, pretože naň nestačí jedno video
 • 29 MySQL GROUP BY na zlúčenie viacerých riadkov pod jeden
 • 30 INDEXy pre zrýchlenie databázy, typy, na kerý stĺpec INDEX dať
 • 31 STORED PROCEDURES, vlastné funkcie, LOOP REPEAT SQL príkazov, UNIQUE index
 • 32 MySQL EXPLAIN, rýchlosť SELECTu s a bez INDEXU, kedy ich NEpoužívať
 • 33 MySQL cez KONZOLU, kde si databáza ukladá súbory na disku?
 • 34 MySQL cez KONZOLU 2, tipy & triky & výhody konzole oproti GUI programu

Storage Engines a FULLTEXT vyhľadávanie:

 • 35 MySQL STORAGE ENGINES, InnoDB vs MyISAM vs MariaDB (to si nečakal)
 • 36 SQL TRANSAKCIE a praktické porovnanie InnoDB vs MyISAM
 • 37 vs CSV vs MEMORY vs BLACKHOLE vs FREDDY vs JASON
 • 38 MySQL FULLTEXT SEARCH vyhľadávanie vs WHERE LIKE porovnávanie
 • 39 FULLTEXT INDEX, porovnávanie slov podľa toho ako znejú cez SOUNDEX
 • 40 FULLTEXT IN NATURAL LANGUAGE MODE vs IN BOOLEAN MODE
 • 41 vs WITH QUERY EXPANSION, pravidlá FULLTEXT indexu, rozdiely v InnoDB/MyISAM
 • 42 MySQL FOREIGN KEY CONSTRAINTS, ochrana hodnôt v DB, automatické mazanie
 • 43 ON UPDATE DELETE CASCADE, auto-mazanie z dcérskej tabuľky, komplet deštrukcia
 • 44 MySQL neni na prd, inak by som nerobil kurz;) Zmena DEFAULT nastavení
 • 45 Zmena  MySQL nastavení cez konfiguračný súbor, moja prosba, KONIEC MySQL

SQLite:

 • 46 SQLite, najpoužívanejší databázový systém, výhody a nevýhody a tak vôbec
 • 47 Lumen, API aplikácie, PHP frameworky, náradie a nástroje pre SQLite
 • 48 SQLite Tools, SQLPro for SQLite, SQLiteManager, sqlite3 cez konzolu
 • 49 SQLite Tools, phpLiteAdmin, Adminer pre SQLite, PHPStorm
 • 50 SQLite cez Adminer, Adminer pluginy, témy a VYTVORENIE SQLite databázy
 • 51 Rozdiely v MySQL a SQLite kóde, SQLite dátové typy a CREATE syntax
 • 52 Rozdiely v queries a funkciách medzi MySQL a SQLite, encoding pre emojis

Lumen aplikácia bežiaca na SQLite

 • 53 Lumen ako rozcestník a ako zistíš, či tvoje PHP podporuje SQLite
 • 54 Vyrobíme API appku, napojenie na SQLite databázu, SQL injection
 • 55 Views, Templates, HTML šablóny, vyskladanie HTML stránky okolo údajov z DB
 • 56 Master Layout, sub-šablóny, prepojenie adresy stránky s údajmi v databáze
 • 57 Dizajn stránky, Lumen vs Laravel dokumentácia, DEFAULT pre yield()
 • 58 Lumen a Laravel COLLECTIONS
 • 59 Blade PARTIALS, dokončenie dizajnu stránky
 • 60 JOIN na tabuľku režisérov, Blade komentáre
 • 61 MVC (Model, View, Controller) a Refactoring kódu
 • 62 Model / Eloquent, PHPDoc komentáre divné šialené o čom sú?
 • 63 Model / Manuálne, SELECT pre režisérov
 • 64 POST Request, Method POST, SQL INSERT pre vkladanie nového režiséra 
 • 65 SQLite Sequence Reset pre ne-diery, profil rejžu, nový film
 • 66 Profil režiséra, TODO komentáre a okno, BLADE podmienky
 • 67 Predvyznačenie SELECTu, listovanie podľa žánru, tipy/triky, stránkovanie
 • 68 PAGINATION (stránkovanie), EDIT a DELETE linky
 • 69 nice (UPDATE, DELETE, editácia a mazanie režisérov a filmov)
 • 70 Databázy v PHPStorm a srdcervúci záver, fňuk


Online kurz SQL databázy: MySQL a SQLite je možné vyskúšať aj zdarma!