Swiftológ 1: jazyk Swift

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

3.2 z 5

Hodnotenie

5x
40%
4x
20%
3x
0%
2x
0%
1x
40%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 4h 49m 2s
Course chapters 55 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis kurzu

Swiftológ je online kurz tvorby mobilných iOS aplikácií pre iPhone, iPad alebo iPod. Počas kurzu vytvoríš svoju prvú iOS aplikáciu a umiestniš ju na App Store. Kurz je určený a navrhnutý pre úplných začiatočníkov, ktorí nemajú s tvorbou mobilných aplikácií žiadne alebo minimálne skúsenosti.

Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5. Kúp si tento kurz ešte dnes a jeho druhú časť Swiftológ 2: aplikácia Výroky dostaneš zadarmo

Čo sa naučím?

Od základov ťa naučíme programovať v jazyku Swift, novom programovacom jazyku od firmy Apple, ktorý bol predstavený v júni 2014. Apple vedel, že predchádzajúci jazyk používaný na tvorbu iOS aplikácií Objective-C bol zastaralý. Vedeli tiež, že bolo veľmi náročné sa ho naučiť. A preto vytvorili Swift, ktorý umožňuje komukoľvek vytvoriť aplikáciu pre iOS. Jazyk Swift je oveľa jednoduchší ako Objective-C, prináša prehľadné zápisy, jednoduchšiu prácu s objektami a funkciami.

Naučíš sa programovať vo vývojovom prostredí XCode, ktoré budeš samozrejme efektívne ovládať. Zoznámiš sa s frameworkom Cocoa, ktorý poskytuje obrovské množstvo už hotových komponent a knižníc, vďaka ktorým môžeš využiť potenciál hardwaru aj softwaru na 100%.

V skratke sa naučíš:

 • ako vytvoriť a naprogramovať iOS aplikáciu
 • ovládať jazyk Swift a Xcode IDE
 • Apple iOS SDK Cocoa Touch
 • ladiť a debugovať svoj Swift kód

Čo ešte dostanem?

Kurz Swiftológ ti ponúka desiatky video tutoriálov, ktoré sú doplnené o rôzne zadania a príklady na precvičenie jednotlivých tém. Všetky vzorové zdrojové kódy si môžeš stiahnuť z našej vzdelávacej aplikácie. 

Na tvoje otázky alebo nejasnosti ku kurzu ti odpovie priamo lektor prostredníctvom prehľadného diskusného fóra.

Kurz je akreditovaný Ministerstvom školstva SR, po jeho ukončení od nás dostaneš certifikát.

V teoretickej časti sa naučíš základy programovania v jazyku Swift, pochopíš syntax jazyka, premenné, konštanty a podmienky. Naučíš sa pracovať s poliami, podmienkami a triedami. Počas kurzu sa naučíš efektívne ovládať vývojové prostredie Xcode a spoznáš všetky jeho dostupné nástroje.

Čo potrebujem?

 • vlastný laptop Apple MacBook, iMac alebo Mac mini (s operačným systémom OS X),
 • ideálne by si mal vlastniť aj nejaké iOS zariadenie (iPhone, iPad, iPod).

Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5. Kúp si tento kurz ešte dnes a jeho druhú časť Swiftológ 2: aplikácia Výroky dostaneš zadarmo

Zoznam kapitol kurzu Swiftológ:

 1. Intro – Stručne o jazyku Swift
 2. Xcode playground – Miesto na naučenie sa jazyka Swift
 3. Variables, constants, comments – Premenné, konštanty a komentáre
 4. Float, Int – Ako narábať s reálnymi a celými číslami
 5. Strings lightweight – Ľahký úvod do reťazcov
 6. Optional Values nil – Voliteľné hodnoty nil, a na čo je to dobré
 7. If operator – Tvorba základných podmienok
 8. Division and Modulo – Celočíselné delenie a zvyšky
 9. Incermentation Decrementation – Zvyšovanie a znižovanie hodnôt
 10. Compound Assignment Operators – Spojené operátory, alebo ako písať stručnejšie
 11. Ternary Conditional Operator – Ternárny podmienený operátor
 12. Nil coalescing operator – Spájací operátor nil
 13. Intervals – Práca s intervalmi
 14. Logical Operators – Logické operátory
 15. Strings – Reťazce viac do podrobna
 16. Substrings – Práca s podreťazcami
 17. Arrays intro – Čo sú to polia
 18. Arrays reading and modifying – Čítanie z poľa a jeho modifikácia
 19. Arrays for-in loops – Prechod poľom v cykloch
 20. Sets intro – Úvod do množín
 21. Sets operations – Množinové operácie
 22. Sets comparations – Porovnávanie množín
 23. Dictionaries – Slovníky, čo to je a na čo sú dobré
 24. For-in loop – Cyklus for-in
 25. If-else conditions – Tvorba úplných podmienok if-else
 26. Switch – Úvod do príkazu switch
 27. Switch 2 – Pokročilá práca s príkazom switch
 28. Control Transfer – Kontrola toku programu, skoky a prerušenia
 29. Functions 1 – Úvod do funkcií
 30. Functions 2 – Pokročilé funkcie
 31. Enumerations – Vymenovaný typ
 32. Classes – Triedy a inštancie
 33. Initialization – Inicializácia
 34. ARC – Automatické uvoľňovanie pamäte
 35. Optional Chaining – Voliteľné reťazenie inštancií
 36. Type Casting – Pretypovanie inštancií
 37. Protocols – Protokoly
 38. Delegation – Delegovanie činnosti

Pozor! Tento kurz je už neaktuálny, nakoľko je vytvorený na verzii jazyka Swift 2. Veľa vecí sa pomenilo, pracujeme na novom kurze na Swift 5. Kúp si tento kurz ešte dnes a jeho druhú časť Swiftológ 2: aplikácia Výroky dostaneš zadarmo!

Online kurz Swiftológ 1: jazyk Swift je možné vyskúšať aj zdarma!

Inštruktor

Peter Druska

Peter Druska

iOS