Webrebel 3: OOP a Laravel

Späť na kurzy

Cena

199,00 €


alebo

4.7 z 5

Hodnotenie

5x
83%
4x
6%
3x
6%
2x
6%
1x
0%

Všetky online kurzy za 249 €

Viac info

Course duration 19h 42m 15s
Course chapters 135 kapitol
Course difficulty Pokročilý

Online kurz Webrebel 3: OOP a Laravel sa venuje objektovo-orientovanému programovaniu a PHP frameworku Laravel. Laravel je pomerne nový PHP framework, ktorý bol vydaný v roku 2011, ale je to momentálne jeden z najpopulárnejších frameworkov v jazyku PHP. Vďaka tomuto frameworku si uľahčíš vývoj (programovanie) webových aplikácií. Framework Laravel ti ponúka tieto výhody:

 • umožňuje rýchly vývoj,
 • poskytuje dobre organizovaný, opätovne využiteľný a udržateľný kód,
 • vyrieši bezpečnosť webu,
 • dodržuje MVC (Model-View-Controller).

Na kurz Webrebel Laravel je potrebná znalosť HTML a CSS a tiež jazyka PHP. Stručne o frameworkoch a prečo sme vybrali práve Laravel, ti povie úvodné video tohto kurzu.


Obsah kurzu

Na začiatku kurzu ti lektor Roman Hraška predstaví PHP framework Laravel a všetky jeho súbory a súčasti. Dozvieš sa tiež všetko potrebné o objektovo orientovanom programovaní (OOP), ako manažovať package, tvoriť formuláre, zabezpečovať validácie a veľa ďalšieho. Naučíš sa MVC princíp a tiež aký je rozdiel medzi IDE a editorom zdrojového kódu. V PHPstorme budeš robiť veľké frajeriny.

Súčasťou kurzu je aj ukážka, ako vytvoriť Laravel blog za 2 minúty:

V kurze sa ďalej budeme zaoberať pojmami ako sú routy, helpre, migrácie databáz, ukážeme si ako funguje RESTful API a pod. Kurz je nabitý obsahom zameraným na framework Laravel, kde si prejdeš všetky jeho dôležité súčasti, pekne postupne na praktických príkladoch. Do svojej webstránky pridáš prihlasovanie cez Facebook alebo GitHub, stránka bude multijazyčná.

Čo všetko dostaneš?

 • 115+ kvalitných videotutoriálov, čo je viac ako 20 hodín učiva,
 • množstvo domácich úloh, zadaní a príkladov,
 • zdrojové kódy na stiahnutie,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky ku kurzu odpovedá priamo lektor a tvoji spolužiaci,
 • časovo neobmedzený prístup ku kurzu, môžeš študovať kedy chceš a ako dlho chceš,
 • 3 GB hosting The Hosting od WebSupportu na 3 mesiace zadarmo,
 • certifikát o absolvovaní kurzu akreditovaný Ministerstvom školstva SR,
 • garancia vrátenia peňazí, ak nebudeš s kurzom spokojný.
Kurz Webrebel Laravel akreditácia


Zoznam kapitol kurzu Webrebel 3: OOP a Laravel

 1. Úvod do kurzu - Prečo, čo, kedy, načo frameworky a koľkej?
 2. Nastavíme Mac pre web development - Skryté súbory, plné cesty k súborom, klávesnica
 3. Nastavíme Mac - Rýchle animácie, lepšia konzola, command line devtools
 4. Nastavíme Mac - PHP, Environment Variables, PATH
 5. Nastavíme Mac - Hombrew package manager
 6. Nastavíme Mac - Node, npm, bower, composer, xdebug, brew tap
 7. Nastavíme Mac - Princíp package managerov a PHP Composer
 8. Nastavíme Mac - Inštalujeme Laravel, Xdebug, Dash
 9. Nastavíme Windows pre web development - Nastavenia systému, Windows admin práva
 10. Nastavíme Windows - Klávesnice, Cmder git cygwin konzola
 11. Nastavíme Windows - MAMP, systémové premenné
 12. Nastavíme Windows - Environment variables, PATH
 13. Nastavíme Windows - Nastavenia php.ini, package / dependency manager
 14. Nastavíme Windows - Composer, node.js, npm, bower
 15. Nastavíme Windows - PHP xdebug
 16. [BONUS] - Chyba "CLI prestal fungovať" vo Windows konzole
 17. Inštalácia Laravelu, Prehľad súborov a adresárov frameworku
 18. Prehľad súborov a adresárov frameworku, PART 2
 19. Routes, Views, Laravel IDE Helper na dopĺňanie kódu
 20. Laravel Views, HTML šablóny, Master layout
 21. Premenné v šablónach, 3 spôsoby posielania dát do views
 22. Controller, REST, Model-View-Controller (MVC) princíp
 23. Error messages, 404 stránka, Maintenance mód
 24. Prehodenie HTML stránky do Laravelu, Rozšírenie sekcíi, Unescaped výpisy
 25. Ako získať všetky routes + Berte pravidlá s rezervou
 26. Namespaces, Ako zdieľať dáta / poslať dáta do všetkých views
 27. URL parametre, Ako odchytiť všetky adresy, jedna route pre všetko
 28. Pridávanie Laraval packagov, HTML/Form Builder, CSRF
 29. Form Builder PART 2, Request method injection
 30. Validácia PART 1, zobrazenie validačných errorov, predvypĺňanie inputov
 31. Validácia PART 2, uloženie do databázy, flash message
 32. Blade 2 (2002) by Guillermo del Toro - forelse, unless, include, partials
 33. PHPStorm - Rozdiel medzi text editorom a IDE
 34. PHPStorm - Téma, Color Scheme, Fonts
 35. PHPStorm - Command Palette, filtrovatelné zoznamy, nastavenia editora
 36. PHPStorm - Minimalizmus, Search Everywhere, klávesové skratky, viac kurzorov
 37. PHPStorm - Klávesové skratky a ťažké PHPStorm frajeriny
 38. PHPStorm - Skratky, obaľovanie kódu Emmetom, automatický Code Formatting
 39. PHPStorm - Generovanie, refactoring, automatické vytváranie kódu
 40. PHPStorm - File Templates, Dash, Xdebug, rady pre zrýchlenie PHPStormu
 41. BLOG - Ako spraviť Laravel blog za 2 minúty alebo 60 (1/3)
 42. BLOG - Ako spraviť Laravel blog za 2 minúty alebo 60 (2/3)
 43. BLOG - Ako spraviť Laravel blog za 2 minúty alebo 60 (3/3)
 44. Laravel Blog - čisté PHPčko vs. framework
 45. PHP webserver, ako s Laravel aplikáciou na skutočnom hostingu
 46. Laravel Blog - rozbiehame novú aplikáciu
 47. Implicit Routes, Implicit Controllers
 48. Named Routes, RESTful Resource Controllers
 49. Laravel IDE Helper, naučíme editor dopĺňať kód z Forms & HTML packagu
 50. Laravel Blog - Login a Register formulár na 2 spôsoby
 51. Pripojenie na DB, kontrolné výpisy, Artisan Tinker
 52. Database Migrations 01
 53. Migrations Artisan make migration, rollback, reset
 54. Migrations Laravel Generators Package
 55. Migrations Kedy, načo a prečo
 56. AUTH - login a registrácia v Laravel 5.1
 57. Úprava vstavaného AUTH systému, PHP Traits, Flash messages
 58. Middleware - ako na podstránku pustiť iba ak je user prihlásený
 59. Laravel sa mení, v nových verziách môžu veci fungovať inak
 60. Models, Eloquent ORM
 61. Mass Assignment Exception, generovanie modelov, Route Groups
 62. Accessors, Mutators, JSON Formatter
 63. Ako pridať vlastný helper file + funkcie špecifiké pre model
 64. 404 Not Found page, ak nenájdeme podstránku
 65. Rozšírenie model objektu o nové atribúty (cez Eloquent Accessors)
 66. Eloquent vzťahy medzi modelmi (hot)
 67. Tagy, usporiadanie a sychronizácia many-to-many (M:N) vzťahov
 68. Vytváranie formulárov, Konzolové aliasy, PHPStorm Live Templates 1
 69. PHPStorm Live Templates 2
 70. Manuálna validácia, ako vytvoriť model napojený na iný model
 71. Automatická validácia cez Request
 72. DELETE, PUT, PATCH http requesty, Edit form, Fom Model Binding
 73. Update validácia, Refactoring, čistiace práce
 74. View Composers, automatické posielanie dát do konkrétnych views
 75. Prechod z ID na Slugy
 76. Čistiace práce pokračujú, Pagination, rozdelenie postov cez viac stránok
 77. Mazanie, Autorizácia, práva používateľov, aby každý mohol mazať len vlastné
 78. Autorizácia cez ACL (Access Control Lists)
 79. OOP objektovo orientované programovanie - trieda vs objekt
 80. OOP konštruktor, $this
 81. OOP dedenie, extends
 82. OOP procedurálne vs objektovo orientované programovanie
 83. OOP getters, setters
 84. OOP public, private, protected
 85. OOP namespaces, psr-4 autoloading
 86. OOP static
 87. OOP abstract, interface, trait
 88. OOP blog na objektovo orientovaný spôsob
 89. OOP nie je všetko
 90. OAuth Prihlásenie sa cez Github účet
 91. OAuth Prihlásenie cez Github, Access Token teória
 92. OAuth Prihlásenie sa cez Facebook účet
 93. Preklad Multi-jazyčná stránka
 94. Preklad Multi-jazyčná stránka
 95. Preklad Množné čísla, dátumy
 96. Preklad Prepínanie medzi jazykmi, každý user si môže zvoliť vlastný jazyk
 97. Úvod do API - CURL, JSON Formatter, Postman
 98. HTTP Requesty z PHP aplikácie cez Guzzle, získame OAuth chránené údaje z Githubu
 99. API - Lumen, Route Prefixes, Namespaces
 100. RESTful API 01
 101. RESTful API Transform, POST request, Basic Auth
 102. Cache
 103. Eventy + Dôležitá optimalizácia Laravel stránky pred vypustením do sveta
 104. Práca so súbormi, Export do Excelu
 105. Import z Excelu, Log do súboru
 106. Cron
 107. Roles, Permissions, či má používateľ Admin práva
 108. Upload súborov validácia poľa hodnôt, vlastné validačné správy
 109. Upload súborov uloženie, presunutie a premenovanie súboru
 110. Upload súborov evidovanie súborov v databáze
 111. Upload súborov vylistovanie a mazanie súborov
 112. User Edit Form - zmena mena, hesla, pridanie avatar ikonky
 113. Upload Refactor Ako volať metódu controllera z iného controllera
 114. Upload Refactor Morphovanie modelov, upload súborov k rôznym modelom
 115. Upload a spracovanie obrázkov 01
 116. Upload a spracovanie obrázkov avatar ikonka
 117. Diskusia - Pridávanie komentárov
 118. Diskusia - Pridávanie komentárov cez AJAX
 119. Záver kurzu
 120. OCD