Word 365: začiatočník až pokročilý

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 5h 25m 19s
Course chapters 121 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Microsoft Word je najznámejší a najpoužívanejší program na úpravu a editáciu textových dokumentov. V tomto online kurze sa naučíš Word používať od úplných základov až po pokročilé funkcie. V kurze sa budeš učiť úplné základy, medzi ktoré patrí kopírovanie textu a špeciálne prilepovanie. Prejdeme si klávesové skratky. Po absolvovaní kurzu už nebudeš mať problém s formátovaním dokumentov a posúvaním odsekov. Obtekanie obrázkov textom či vlastné štýly budú pre teba hračka.

Word sa môže javiť ako jednoduchý program, pri pravidelnej dennej práci však môžeme objaviť rôzne nejasnosti. Práve pretos sme pripravili tento kurz, ktorý ťa naučí pracovať s Wordom aj keď nemáš žiadne predchádzajúce skúsenosti. Na svoje si však prídu aj používatelia, ktorí už nejaké skúsenosti s Wordom majú, ale chcú svoju prácu zefektívniť a posunúť na novú úroveň.


Čo všetko sa naučíš:

 • klávesové skratky,
 • zarážky tabulátorov, 
 • štýly, zoznamy, 
 • tvorbu obsahu z textu, tabuliek, obrázkov,
 • vytvárať pokročilé tabuľky vo Worde a robiť výpočty s číslami v tabuľkách,
 • vkladať do dokumentu obrázky, diagramy, tvary a ikony,
 • tvoriť sofistikované prepojenia na rôzna časti dokumentu, iné dokumenty alebo webové stránky
 • formátovať rozsiahle dokumenty (zmluvy, diplomovky alebo iné záverečné práce).
 • sledovať zmeny a následne ich aplikovať do dokumentu, porovnávať dokumenty vo Worde,
 • tvoriť hromadnú korešpondenciu a vytvárať formuláre,
 • mnoho ďalšieho.

Čo všetko dostaneš:

 • 120 kapitol online kurzu,
 • viac ako 5 hodín videotutoriálov,
 • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu,
 • certifikát o absolvovaní kurzu,
 • garancia vrátenia peňazí do 14 dní v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný.

Zoznam kapitol online kurzu:

 • 0. Kopírovanie z iných zdrojov    
  •  1. Prilepiť špeciálne  
 •  1. Klávesové skratky 
  •  Dokument  
  •  1.1 - 2x klik na slovo  
  •  1.2 - 3x na slovo  
  •  1.3 - CTRL + A - Označovanie textu  
  •  1.4 - CTRL + B - Tučné písmo  
  •  1.5 - CTRL + Backspace alebo Delete - Vymazávanie slov  
  •  1.6 - CTRL + C a V - Kopírovanie a prilepenie  
  •  1.7 - CTRL + E, L, R, J - Zarovnávanie textu  
  •  1.8 - CTRL + Home a End - Presúvanie v dokumentu  
  •  1.9 - CTRL + Enter - Zlom strany  
  •  1.10 - CTRL + F a H - Nájsť a nahradiť  
  •  1.11 - CTRL + F1 - Zbaliť a rozbaliť pás nástrojov  
  •  1.12 - CTRL + G a F5 - Prejsť na  
  •  1.13 - CTRL + I - Nastavenie kurzívy  
  •  1.14 - CTRL + K - Prepojenia  
  •  1.15 - CTRL + N - Nový dokument  
  •  1.16 - CTRL + Myš - Označovanie textu  
  •  1.17 - CTRL + P - Tlačenie dokumentu  
  •  1.18 - CTRL + S - Uloženie dokumentu  
  •  1.19 - CTRL + SHIFT + Medzerník - Pevná medzera  
  •  1.20 - CTRL + U - Podčiarknutie  
  •  1.21 - CTRL + X a V - Vystrihnúť a prilepiť  
  •  1.22 - CTRL + Z - Krok dozadu  
  •  1.23 - F12 - Uložiť ako  
  •  1.24 - F4 - Zopakovanie posledného kroku  
  •  1.25 - PageUp a PageDown - Posúvanie sa vo Worde  
  •  1.26 - SHIFT + Enter - Nový riadok v odseku  
  •  1.27 - SHIFT + myš - Označovanie textu  
  •  1.28 - TAB a SHIFT + TAB - Viacúrovňové zoznamy  
  •  1.29 - ALT + myš - Označovanie oblastí  
 •  2. Formátovanie dokumentu     
  •  Dokument  
  •  2.1 - Formátovanie textu - Základy  
  •  2.2 - Úprava textu  
  •  2.3 - Zarovnanie textu  
  •  2.3.1 - Zarovnanie cez klávesové skratky  
  •  2.4 - Riadkovanie a medzery  
  •  2.5 - Orámovanie a výplň  
  •  2.6 - Rozšírená ponuka formátovania  
 •  3. Zoznamy   
  •  3.1 - Zoznamy  
 •  4. Zarážky tabulátora     
  •  4.1 - Zarážky tabulátora - ich možnosti  
  •  4.2 - Zarážky a tabuľky  
  •  4.3 - Zarážky a vodiace znaky / čiary  
 •  5. Nájsť a nahradi    
  •  5.1 - Nájsť a nahradiť  
 •  6. Štýly    
  •  Dokument  
  •  6.1 - Čo sú to štýly a prečo ich využívať  
  •  6.2 - Ako ich nastaviť  
  •  6.3 - Číslovanie nadpisov  
  •  6.4 - Vytvorenie obsahu zo štýlov  
  •  6.5 - Vlastný štýl  
 •  7. Ilustrácie     
  •  Dokument  
  •  7.1 - Titulná strana, nová strana a zlom strany  
  •  7.2 - Obrázky  
  •  7.3 - Tvary a ikony  
  •  7.4 - Grafy  
  •  7.5 - SmartArty - Diagramy  
  •  7.6 - Rovnice a symboly  
  •  7.7 - 3D modely  
  •  7.8 - Vodotlač, fabra strany a orámovanie strany  
  •  7.9 - Video vo Worde  
 •  8. Tabuľky  
  •  8.1 - Vytvorenie jednoduchej tabuľky  
  •  8.2 - Formátovanie tabuliek  
  •  8.3 - Riadky a stĺpce - Pridanie a odstránenie  
  •  8.4 - Šírky a výšky - prispôsobenie buniek  
  •  8.5 - Mriežky, kreslenie a zarovnania  
  •  8.6 - Zoradenie, opakovanie hlavičky a výpočty | vzorce v tabuľke  
  •  8.7 - Vytvorenie tabuľky cez zarážky tabulátora  
  •  8.8 - Vytvorenie neštandardných tabuliek - Kreslenie a rozdelovanie buniek  
 •  9. Nastavenie strany  
  •  Dokument  
  •  9.1 - Okraje, orientácia, veľkosť strany  
  •  9.2 - Zlomy  
  •  9.3 - Rýchle otočenie strany vo Worde  
 •  10. Prepojenia    
  •  Dokument  
  •  10.1 - Prepojenia na štýly  
  •  10.2 - Prepojenia na záložky  
  •  10.3 - prepojenia na dokument alebo webstránku  
 •  11. Hlavička a päta   
  •  Dokument  
  •  11.1 - Čo to je a načo slúži  
  •  11.2 - Číslovanie strany  
  •  11.3 - Číslovanie od určitej strany  
  •  11.4 - Návrh - karta  
  •  11.5 - Najčastejšia chyba pri číslovaní strán  
 •  12. Rýchle časti    
  •  12.1 - Ako vytvoriť podpisové riadky  
  •  12.2 - Rýchle časti  
  •  12.3 - Automatický dátum  
 •  13. Zobrazenia 
  •  13.1 - Zobrazenia a možnosti  
  •  13.2 - Lupa  
  •  13.3 - Rozdelenie dokumentu  
 •  14. Referencie - Obsahy | Bibliografie | Poznámky pod čiarou | Register    
  •  14.1 - Poznámky pod čiarou  
  •  14.2 - Vytvorenie obsahu z dokumentu  
  •  14.3 - Obsah z vlastných štýlov  
  •  14.4 - Obsah z tabuliek | grafov | obrázkov  
  •  14.5 - Bibliografia  
  •  14.6 - Register  
 •  15. Ako formátovať rozsiahle dokumenty (zmluvy, bakalárky, diplomovky)    
  •  15.1 - Nastavte si okraje  
  •  15.2 - Používajte štýly  
  •  15.3 - Očíslujte si kapitoly  
  •  15.4 - Nastavte si poznámky pod čiarou a bibliografiu  
  •  15.5 - Robte správne popisy pre tabuľky, obrázky a grafy  
  •  15.6 - Spravte sekcie a číslovanie strán  
  •  15.7 - Vytvorte obsahy - Obrázkov, tabuliek, grafov a dokumentu  
 •  16. Revízie - Komentáre | Sledovanie zmien | Zmeny | Porovnanie dokumentov   
  •  Dokumenty  
  •  16.1 - Komentáre - Kompletná práca s nimi  
  •  16.2 - Sledovanie zmien - Načo slúži  
  •  16.3 - Ako tento nástoj zapnúť a nastaviť  
  •  16.4 - Prijímanie a odmietanie zmien  
  •  16.5 - Porovnanie dokumentov  
 •  17. Hromadná korešpondencia   
  •  Dokumenty  
  •  17.1 - Listy  
  •  17.2 - Emaily  
  •  17.3 - Obálky  
  •  17.4 - Menovky resp. štítky  
  •  17.5 - Podmienky  
 •  18. Formuláre   
  •  Dokument  
  •  18.1 - Načo slúžia  
  •  18.2 - Ako vo Worde vytvoriť formuláre  
 •  19. Zabezpečenie dokumentu   
  •  19.1 - Heslo na otvorenie  
  •  19.2 - Ďalšie možnosti zabezpečenia  
 •  20. Hlasové funkcionality     
  •  20.1 - Nahrávanie  
  •  20.2 - Počúvanie textu


Online kurz Word 365: kompletný kurz je možné vyskúšať aj zdarma!