Agile pre developerov: CI

Späť na školenia

Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

1 deň

Popis kurzu

Pri vývoji softvéru v tíme je veľmi dôležité vedieť sledovať, akým spôsobom sa postupne vývoj uberá a aké kvality dosahuje vývíjaný produkt. Na dosiahnutie týchto cieľov je možné použiť techniku Continuous Integration. Pomocou skupiny rôznych nástrojov tak je možné zabezpečiť automatické zostavovanie verzií, ich kontrolu a reporting kvalít konkrétnej verzie. Po zostavení a otestovaní je možné nasadiť verziu do produkčného prostredia. Na workshope si ukáže rôzne nástroje a best practices ako praktiku Continuous Integration môžeme využiť a ako nám dokáže pomôcť.
Kurz je rozdelený na 2 časti, kde v prvej časti si povieme aké sú možnosti a jednotlivé nástroje. V druhej časti si prakticky na príkladoch vyskúšame nastaviť procesy pre zhotovovanie verzií a ich nasadzovanie do produkčného prostredia. Kurz nie je určený pre konkrétnu technológiu a preberané praktiky je možné aplikovať na použiť na celú škálu jazykov a technológií. Ako referenčný CI server budeme používať open source nástroj Jenkins.

Čo sa naučím?

Po absolovaní kurzu budeš mať prehľad v aktuálnych trendoch a používaných technikách Continuous Integration.

Čo budem vedieť vytvoriť?

Naučíme sa ako skvalitniť vývoj v tíme použítím techniky CI servera a jeho konkrétne možnosti použitia pre potreby vo vašej firme. Budete vedieť zaviesť do prevádzky konkrétny server, ktorý bude vedieť obsluhovať základné procesy pre vytváranie verzíí a ich kontrolu až po nasadzovanie.

Prečo ísť na tento kurz?

Ak vyvíjate v tíme a potrebujete zlepšiť koordináciu, kvalitu alebo zaviesť nové agilné metodiky pri vývoji, tak je tento kurz pre vás.

Minimálne požiadavky

znalosti:
  • znalosť verziovacieho systému Git, Mercurial alebo SVN