Data Science v Pythone

Späť na školenia

Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

2 dni

Popis školenia

Python je momentále najpopulárnejší Data Science jazyk. Naučte sa naplno využívať jeho potenciál na tomto školení pre začiatočníkov. Data Science má mnoho významov a každý v tom vidí niečo iné. Stal sa z toho tzv. buzzword. Ľudia zaň zamieňajú skoro všetko čo súvisí s dátami, štatistikou, umelou inteligenciou a podobne. Na školení využijeme niektorú z populárnych distribúcií Pythonu určenú na využitie v Data Science (napr. Anaconda) a naučíme sa všetko dôležité od samotnej inštalácie až po pokročilé funkcie. Venovať sa teda budeme aj deep learningu, modelovaniu a prognózovaniu.

Čo sa na školení naučíte

  • Python v Data Science - inštalácia, distribúcie, syntax, základné operácie a výpočty, narábanie s vektormi a maticami
  • pokročilý Python - pokročilé funkcie Pythonu, loopy, programovanie vlastných funkcií, OOP v Pythone
  • kolektovanie dát v Pythone - webscraping, práca s rôznymi dátovými formátmi, importovanie dát z iných štatistických nástrojov
  • explorácia dát v Pythone - pokročilé algoritmy, histogramy, scatter-ploty
  • čistenie dát a dátová transofrmácia v Pythone - pandas, matplotlib, vysporiadanie sa s NA
  • modelovanie dát v Pythone
  • validácia modelov a predikcie v Pythone - machine learning, deep learning / Scikit-learn, keras
  • dátové vizualizácie v Pythone - 2D, matplotlib, seaborn, Jupyter/IPython notebooky a interaktívne vizualizácie v pythone

Čo budeš vedieť?

Po tomto školení sa budeš vedieť orientovať v problematike Data Science. Keďže táto téma je sexy, musíš sa vedieť navigovať v tom pretlaku informácií a je dôležité správne rozlíšiť, aké budú tvoje ďalšie kroky. Budeš mať základy lineárnej algebry. Skalár, vektor, matica, transformácia, čo je to matematická funkcia a pod. Taktiež budeš vedieť čo sa skrýva za výrazmi: strojové učenie (machine learning), neurónové siete, spätná propagácia (backpropagation), konvolučné siete, lineárna regresia, support vector machines.
Budeš vedieť použiť existujúce modely a taktiež vizualizovať dáta.

Požiadavky na školenie

  • aspoň základná znalosť jazyka Python,
  • keďže táto veda sa silno opiera o matematiku, je dobré mať nejaké základy algebry. Každopádne, všetky koncepty budú vysvetlené od začiatku.

Inštruktor kurzu

Miroslav Beka

Miroslav Beka

Python