Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

1 deň

Popis školenia

Docker je technológia, ktorá proces vývoja, testovania a prevádzky softwaru veľmi uľahčuje. Nemusíte čakať na nastavenia vášho servera alebo na aktualizáciu knižnice, vaše apikácie môžete prevádzkovať okamžite. Na tomto školení sa dozviete, ako sa s Dockerom pracuje, na aké úlohy je vhodný a kde sú jeho silné stránky. Naučíte sa pracovať s Dockerom od vytvorenia vlastného kontajneru až po jeho prevádzkovanie a deployment do Swarmu. Všetko si prakticky ukážeme a vyskúšame.

Osnova školenia

 • čo je Docker a prečo ho používať
 • inštalácia a nastavenie
 • Docker hub a privátne registre
 • RUN vs CMD vs ENTRYPOINT
 • kontajnery a práca s nimi
 • Networks
 • Volumes
 • Kitematic a monitorovanie Dockeru
 • Docker compose - viackontajnerové aplikácie v Dockeri
 • deployment do Swarmu
 • deployment do Kubernetes

Pre koho je školenie určené

Školenie je primárne určené ľuďom, ktorí nemajú s Dockerom žiadne alebo len malé skúsenosti. Žiadne predchádzajúce skúsenosti s Dockerom nie sú potrebné. Toto školenie je vhodné tak pre vývojárov, ako aj pre devops oddelenia (serveroví admini). 

Technické požiadavky

 • nainštalovaný Docker
 • internetový prístup

Predchádzajúce znalosti

 • základy práce s Linuxom
 • základy práce s terminálom

Inštruktor kurzu

Michal Jemala

Michal Jemala

backend