Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

1 deň

Popis kurzu

„Kiež by som to vedel skôr“ je fráza, ktorej sa každý programátor chce vyhnúť, hlavne ak ide o návrh databáz, ktorých zmena schémy znamená prepísanie veľkej časti aplikácie. Tento kurz je zameraný na praktické skúsenosti pri návrhu schém mongoDB databáz priliadnuc na jej dobré a naopak obmedzujúce časti. Preto sa po rýchlom úvode a zoznámení s „mongom“ budeme zaoberať prípadovou štúdiou enterprise e-commerce platformy, ktorá prešla z MySQL databázy na MongoDB. Ďalšia, rozsiahlejšia časť kurzu je venovaná spoločnej tvorbe databázy.

Čo sa naučím?

  • najdôležitejšie vlastnosti NoSQL databáz všeobecne
  • dobré a zlé časti mongoDB
  • ako správne navrhnúť databázu
  • ako pripraviť aplikáciu na používanie mongoDB

Čo budem vedieť vytvoriť?

  • navrhovať a vytvárať mongoDB databázy

Prečo ísť na tento kurz?

MongoDB je najpopulárnejšia NoSQL databáza, ktorá sa čoraz častejšie používa aj u nás. Pri správnom nastavení dokáže 1 inštancia na bežnom serveri bez problémov zapisovať a čítať desať-tisíce záznamov za sekundu. Dokáže výrazne zjednodušiť tvorbu komplexných aplkikácií, a je veľmi jednoduchá na pochopenie. Naučte sa ako z tejto technológie vyťažiť maximum, len za 1 deň.

Minimálne požiadavky

software:
  • vlastný notebook
znalosti:
  • základná znalosť programovania a dizajnu SQL príp. NoSQL databáz