NoSQL a Redis

Späť na školenia

Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

1 deň

Popis kurzu

Kurz je rozdelený na dve časti, v prvej krátkej a všeobecnej časti si povieme niečo o NoSQL. Nebudú to žiadne nudné reči o CAP teoréme, ale praktický prehľad niekoľkých NoSQL databáz, kde sa účastníci kurzu dozvedia v čom je ich sila a v akých situáciách ich použiť. Druhá, rozsiahlejšia časť kurzu je zameraná na NoSQL databázu Redis. V nej si ukážeme princípy fungovania Redisu a operácie, ktoré sa v ňom dajú vykonávať. Súčasťou kurzu je aj case-study systému ktorý Redis používa, kde si ukážeme ako sa dajú využiť vlastnosti Redisu v praxi a vytvorenie vlastnej aplikácie, ktorá Redis používa ako dátové úložisko.

Čo sa naučím?

 • kedy je vhodné použiť NoSQL databázy
 • zaujímavé vlastnosti databáz ElasticSearch, CouchDB, MongoDB, Cassandra, Neo4j
 • princípy fungovania Redisu
 • ako nakonfigurovať Redis pre optimálnu prevádzku
 • jednotlivé dátové štruktúry Redisu, ich výkonnostné charakteristiky a obmedzenia
 • operácie s dátovými štruktúrami Redisu
 • pokročilé vlastnosti Redisu, ako napríklad transakčné spracovanie, pub/sub a skriptovanie

Čo budem vedieť vytvoriť?

 • aplikácie, ktoré využívajú plný potenciál Redisu nielen ako dátového úložiska

Prečo ísť na tento kurz?

Redis je veľmi špecifická NoSQL databáza, na prvý pohľad možno až príliš akademická, ale keď prelúsknete a pochopíte dátové štruktúry a operácie, ktoré Redis poskytuje, zistíte že dokáže zjednodušiť veľa problémov, s ktorými sa pri tvorbe aplikácií stretávate.

Minimálne požiadavky

software:
 • vlastný notebook
 • Redis oficiálne podporuje Linux a Mac, neoficiálne aj Windows
znalosti:
 • základná znalosť programovania