Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

1 deň

Popis kurzu:

Pre mnohé IT spoločnosti platí, že frontend (hlavne web frontend) patrí k najhorším častiam codebase. V snahe spraviť aplikáciu príjemnou na používanie, vývojári stále viac a viac zobrazovacej logiky prenášajú na stranu klienta, kde vytvárajú malé single-page aplikácie, ktoré so serverom komunikujú pomocou AJAX calls. Tým, že na tomto poli existuje iba minimálne množstvo best practices a použiteľných knižníc, kód sa zvykne zanášať ad-hoc riešeniami a fixami. Tieto sa hromadia, až kým sa do kódu nezanesie taká miera komplikovanosti, ktorú už nedokážu obsiahnuť ani najtalentovanejší vývojári v spoločnosti.

React.js je technológia vyvinutá a používaná spoločnosťami Instagram a neskôr Facebook s ambicióznym cieľom: umožniť programátorovi vytvárať frontend webovej aplikácie deklaratívnym spôsobom; programátor definuje, čo sa má na základe daných dát (tzv. aplikačného stavu) zobraziť a o synchronizáciu a transitions sa stará React. Týmto spôsobom React vlastne prináša idei Funkcionálneho Reaktívneho Programovania (FRP) do tvorby GUI, kde obrazovka sa stáva akýmsi druhom signálu, ktorý automaticky reaguje na zmeny dát.

Na kurze sa naučíme vyvíjať pomocou a v zmysle filozofie React.js. Kurz kladie silný dôraz na to, aby jednotlivé React komponenty boli použiteľné aj v projekte, ktorý nie je založený na tomto frameworku (Facebook dnes funguje práve týmto spôsobom).

Čo sa naučím:

Práca s knižnicou React.js, základné patterny a antipatterny práce s React. Vytváranie reaktívnych znovupoužiteľných komponent, ako organizácia klientského stavu, testovanie.

Čo budem vedieť vytvoriť?

Komplexný frontend
  • bez písania neprehľadného “špagetového kódu”
  • o ktorom viem s väčšou istotou povedať, že funguje správne
  • ktorý je modulárny, s možnosťou znovupoužitia jednotlivých podčastí
  • jednotlivé vytvorené komponenty viem vkladať do iných projektov (aj projektov postavených na inej technológii ako je React)
  • ktorý viem unit-testovať

Prečo ísť na tento kurz?

React je mladá technológia, ktorá závratným tempom ovláda svet a odborníci jej predpovedajú veľkú budúcnosť. Navyše, nedávno zverejnený projekt React Native umožňuje písať v React natívne (!) aplikácie pre iOS. Žeby utopické “Write once, run anywhere” konečne na dosah?

Minimálne požiadavky:

  • Znalosť jazyka Javascript (ES), HTML, DOM.

Inštruktor kurzu

Tomáš Kulich

Tomáš Kulich

ReactJS