ReactJS Advanced

Späť na školenia

Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

2 dni

Popis kurzu

React.js je prevratná technológia vhodná na tvorbu interaktívnych GUI, krátko po jej rozmachu predstavil Facebook dve ďalšie doplnkové technológie, ktoré sa s React.js dobre dopĺňajú. Ak React bol “View” v štandardnom MVC modeli, tak Flux najviac pripomína “Controller” a Immutable data structures zase najviac pripomínajú “Model”.

Flux navrhuje systém toku dát a eventov v aplikácii. Jeho základnou premisou je, že za zmeny v jednej doméne aplikačného stavu je vždy zodpovedný iba jeden Controller, takzvaný store.

Immutable data structures je trieda dátovýc štruktúr. Tieto dátové štruktúry, sú ideálne na reprezentáciu aplikačného stavu, podporujú hĺbkové porovnanie, hashovanie, čím umožňujú efektívne cacheovať výsledky volaní funkcií. Zo svojej podstaty sa dobre kombinujú s kombináciou React + Flux.

Čo sa naučím?

Vyvíjať kompletný front-end za pomoci kombinácie React.js, Flux, Immutable data structures.

Čo budem vedieť vytvoriť?

Navrhnúť dobrý dátový model pre klientské dáta a synchronizovať ho so serverom bez vytvárania race-conditions a iných štandardných často sa opakujúcich chýb.

Prečo ísť na tento kurz?

Tok dát a eventov v typickej aplikácii je väčšinou chaotický, vývojári sa častokrát nezamýšľajú nad tým, do akých všetkých stavov sa vie dostať ich asynchrónny kód. Flux prináša jednoduchosť a transparentosť, čím výrazne redukuje množstvo chýb.

Minimálne požiadavky

znalosti:
  • zvládnutý Javascript, React.js.

Inštruktor kurzu

Tomáš Kulich

Tomáš Kulich

ReactJS