Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

1 deň

Popis školenia

Tableau je momentálne najpokročilejšia Data Science platforma, ktorá vám umožní vizualizáciu dát. Naučte sa vytvárať pútavé grafické reporty a interaktívne Tableau dashbordy. Počas škoelnia sa postupuje od úplných základov, teda inštalácie Tableau až po pokročilejšie funkcie a komlexné Data Science dashbordy. Počas školenia pracujeme predovšetkým s Tableau Desktop, nechýbajú však ani ukážky Tableau Server a Tableau Reader.

Obsah školenia

  • Tableau základy - inštalácia, predstavenie základných funkcií, základné operácie, import dát, rôzne data konektory
  • Pokročilé Tableau - pokročilé Tableau funkcie, kreovanie nových premenných a kalkulácie v Tableau, narábanie s rôznymi dátovými typmi a programovanie vlastných funkcií
  • Integrácia R do Tableau - importovanie dát z R-ka, zakomponovanie funkcií R-ka do Tableau, RServe
  • Integrácia Pythonu do Tableau - pokročilé algoritmy, modelovanie, integrácia Python skriptov
  • Pokročilé dashboardy v Tableau - interaktívne vizualizácie, mapy, storyboardy,
  • Machine Learning a Tableau - prediktívne modelovanie a integrácia AI/ML do Tableau

Minimálne požiadavky

  • základná znalosť jazyka R alebo Python