Vývoj iOS aplikácií

Späť na školenia

Cena

Dohodou

Miesto konania

V priestoroch zákazníka

Dĺžka školenia

2 dni

Popis kurzu

Na tomto workshope sa účastník oboznámi s vývojovým prostredím Xcode, naučí sa pracovať v jazyku Objective-C, narábať so „storyboard“ mechanizmami, a toto všetko pretaví do funkčnej aplikácie. Kurz je aj oboznámením sa s rozhraním iOS 7, jeho základnými prvkami a pravidlami.

Čo sa naučím?

  • Xcode vývojárske nástroje
  • Objective-C (učiť sa však budeme na praktických veciach, nebudeme teoretizovať)
  • ukladať perzistentné dáta pre opätovné použitie
  • autolayout
  • typy aplikácií vzhľadom na hierarchiu dát

Čo budem vedieť vytvoriť?

  • Výsledkom kurzu bude jednoduchá aplikácia Knižnica, ktorá bude umožňovať pridávanie kníh do svojho zoznamu. Každá kniha bude mať príznak, či je rozčítaná alebo dočítaná a podľa toho nastavíme pripomienky na konkrétny dátum, že by bolo dobré knihu dočítať.

Prečo ísť na tento kurz?

Pretože návratnosť zo znalosti programovania iOS je dnes obrovská. Keď človek vie iOS, určite si nájde prácu. Buď si ju vymyslí, alebo ho niekto zamestná.

Minimálne požiadavky

software:
  • vlastný Mac počítač (ideálne MacBook Pro, môže byť aj MacBook Air)
  • operačný systém OS X Mavericks
  • Xcode (dostupný v App Store zadarmo)

Inštruktor kurzu

Peter Druska

Peter Druska

iOS