Blog

Pomôžte nám tým, že darujete 2% z daní

Martina Baumann - 14.02.2017 - Vzdelávanie

Blíži sa podávanie daňového priznania, a preto by sme sa vám radi pripomenuli. Aj tento rok majú zamestnanci, fyzické a právnické osoby možnosť pomôcť nášmu občianskemu združeniu. Darovaním 2% z vašich daní nám pomôžete k tomu, aby sme ďalej mohli poskytovať a šíriť vzdelávanie digitálnych zručností.

Občianske združenie Learn2Code funguje od decembra 2012 a naším hlavným cieľom je priniesť kvalitné vzdelávanie v oblasti najmodernejších technológií deťom, študentom, absolventom, uchádzačom o prácu, mladým ľuďom a zároveň každému, kto by sa chcel naučiť ovládať IT jazyk.

Aký bol rok 2016?

V rámci roku 2016 sme s našim tímom priniesli niekoľko zaujímavých online a prezenčných kurzov, nechýbali ani rôzne akcie a novinky. Spomeňme aspoň zopár z nich.

Vytvorili sme niekoľko bezplatných workshopov pre učiteľov, kde sa naučili všetko to, čo potrebujú vedieť pre samostatné vedenie programátorských krúžkov na svojej škole, taktiež získali kompletné materiály a metodické postupy.

Nezabúdame ani na najmenších a aj tento rok sme organizovali programátorské tábory Summer Code Camp, kde sa deti naučili vytvoriť si svoju vlastnú hru.

Ako je už pravidlom, tak aj tento posledný rok sme mysleli na ženy, keď sa viac ako 40 žien učilo programovať na Rails Girls v Bratislave. Prišli skúsení mentori nielen zo Slovenska, ale zavítali aj hostia z Prahy a Viedne. Organizátori workshopu mysleli na všetko, dievčatá rozdelili do skupín podľa doterajších skúsenosti s programovaním.

Rails Girls Bratislava 2016 

V októbri sme v rámci EU Code Week zorganizovali kurzy na popularizáciu programovania na základných školách, okrem Bratislavy sme zavítali aj do Žiliny, Banskej Bystrice a Košíc.

V roku 2016 sme takisto učili našu najstaršiu generáciu základy práce s počítačom, ako si vyhľadávať na internete a o počítačovej bezpečnosti. Viac o tomto projekte Vnúčik nájdete na webovej stránke.

Čo sme pre vás pripravili v roku 2017

V tomto roku pokračujeme opäť s detskými kurzami, v ktorý sa deti vo veku od 8 rokov učia základy programovania v jazyku Scratch, MIT App Inventor alebo dokonca v dospeláckom jazyku JavaScript.

Ďalej pokračujeme v príprave rôznych podujatí,, samozrejme nebude chýbať obľúbené podujatie pre ženy Rails Girls alebo súťaž pre programátorov - frontendistov Code in the Dark.

Zamerali sme sa opäť viac na učiteľov. Ako? Aj v tomto roku ponúkame vzdelávanie učiteľov cez worskhopy, ktoré sú úplne zadarmo. Na úvod februára 2017 sme pripravili školenie pre učiteľov informatiky, v rámci ktorého predstavujeme interaktívnu vzdelávaciu hru pre deti. Pomocou nej sa deti naučia programovať hravou formou. A to je tiež veľká novinka, ktorú by sme chceli čo najviac rozšíriť na základné školy. Interaktívna vzdelávacia hra GalaxyCodr je zadarmo a deti vo veku od 7 rokov sa pomocou nej učia základy programovania hravou formou.

Tiež sme mysleli na samotné školy a počas roka pripravujeme množstvo vzdelávacích materiálov, ktoré budeme distribuovať na všetky základné a stredné školy na Slovensku úplne zdarma.

Ako darovať 2%?

Identifikačné údaje o občianskom združení, ktoré je potrebné uviesť v daňovom priznaní alebo ich oznámiť vášmu zamestnávateľovi:

Názov: Learn2Code

Forma: občianske združenie

Sídlo: Vajnorská 100/A, 83104 Bratislava

IČO: 42346703

DIČ: 2023850763

Ak ste zamestnanec a nepodávate daňové priznanie:

Do 15.2.2017 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane.

Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.

Vyplňte VYHLÁSENIE o poukázaní 2% a obe tlačivá spolu s Potvrdením doručte do 30.4.2017 na daňový úrad podľa vášho bydliska (ak poukazujete 3% z dane, povinnou prílohou je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti).

Ak ste fyzická osoba, ktorá si daňové priznanie podáva sama (SZČO):

Ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín, vypočítajte si 2% zo zaplatenej dane (suma musí byť minimálne 3 €).

Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Dobrovoľníctvo-Vysielajúca organizácia 2016 alebo Dobrovoľníctvo-Príjemca 2016, vypočítajte si 3% zo zaplatenej dane.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú kolónky na poukázanie 2(3)% dane v prospech Learn2Code o.z.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31.3.2017 na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba:

Ak do 31.3.2017 darujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať 1,5% dane z príjmu.

Ak do dátumu podania daňového priznania nedarujete na verejnoprospešné účely sumu vo výške aspoň 0,5% svojej dane, môžete poukázať iba 1% dane z príjmu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania, na daňový úrad podľa Vášho sídla a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

V prípade akýchkoľvek otázok nám napíšte email alebo zavolajte 0948 828 228.

Ďakujeme za podporu našich vzdelávacích aktivít.Twitter

Martina Baumann

Som predovšetkým novinárka, pracovala som napríklad v TASR, v Učiteľských novinách, externe spolupracujem s niekoľkými webmi. Venujem sa rôznym oblastiam - v poslednom čase však najmä vzdelávaniu. Nerozumiem IT, neviem naprogramovať webstránku ani mobilnú aplikáciu, napriek tomu o IT rada a veľa píšem. Remote práca z Nikaraguy a Kostariky

Vzdelávanie

Všetko to začalo Erazmom v Madride pred 3 rokmi. Bol to môj prvý dlhší pobyt mimo Slovenska a veľmi ma inšpiroval cestovať ďalej. Hneď po škole som...

Predstavujeme Mareka - lektora kurzu UI/UX dizajn

Vzdelávanie

Marek sa k dizajnu dostal tak, že na začiatku roku 2006 začal s 3D grafikou. Na strednej škole skúsil CGI v programoch Cinema 4D a Blender. Počas štúdia...

Marek Chrenko - nový lektor v Learn2Code

Vzdelávanie

Marek je bývalý programátor, ktorý sa v súčasnosti venuje grafike a webdesignu. K programovaniu a web stránkam sa dostal už na strednej škole a takýmto...