O nás

Sme jednotka v online vzdelávaní na Slovensku

V našich kurzoch učíme ľudí programovať webstránky a mobilné aplikácie, učíme ich rozumieť marketingu, pracovať s grafikou a designom. Združenie Learn2Code vzniklo ako reakcia na obmedzené možnosti digitálneho vzdelávania na Slovensku a potrebu prispôsobiť vyučovanie individuálnym potrebám.

Naše kurzy môžu študenti absolvovať bez viazanosti na miesto a čas. Ponúkame totiž aj vzdelávanie prostredníctvom online kurzov, ktoré sme pripravili v spolupráci s desiatkami profesionálov z rôznych oblastí.

Našim cieľom je sprístupniť mladej generácii digitálne vzdelávanie, a tým zvýšiť ich šance na úspešné uplatnenie sa na trhu práce. Veríme, že spoločnými silami sa nám to podarí.

5 rokov
snívame náš sen
Akreditované
kurzy MŠVVaŠ
90+
skvelých kurzov
15 000+
nadšených študentov

Tak toto sme my

Ak by si sa k nám chcel pridať a pomôcť nám zlepšiť svet, neváhaj a pošli
CV na info@learn2code.sk, napíš aj ako nám chceš pomôcť.

Team debnar

Radovan Debnár
Co-Founder / CEO

Team herko

Ľubomír Herko
Developer Lead

Team yablko

Roman Hraška
Educational Lead

Team jaros

Ľuboš Jaroš
Lektor pre deti

Team stano

Marián Staňo
Lektor pre deti

Team bauman

Martina Bauman
PR & Communication

Ďalšie naše projekty

Neustále skúšanie nových vecí a zlepšovanie nášho okolia vďaka technológiám máme v DNA, preto pozri aj naše ďalšie aktivity

Project kidscodr
Project galaxycodr
Project vnucik
Project skillrs

Ďakujeme partnerom

Vďaka spolupráci s našimi partnermi realizujeme rôzne aktivity na podporu
vzdelávania.

Partner azet
Partner martinus
Partner websupport
Partner eset
Partner profesia
Partner sapie