C# pre začiatočníkov

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.8 z 5

Hodnotenie

5x
80%
4x
20%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 3h 18m 45s
Course chapters 40 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Online kurz C# pre začiatočníkov je určený pre úplných začiatočníkov, ktorí chcú začať programovať. Kurz je koncipovaný tak, aby jednotlivé kapitoly išli od jednoduchších tém k zložitejším. V kurze nájdeš domáce úlohy, na ktorých si vyskúšaš svoje vedomosti. Ak budeš mať nejakú otázku, môžeš napísať diskusie a rád tvoje otázky zodpoviem.

Prečo sa učiť C#

Určite sa pýtaš, prečo by som sa mal učiť práve programovací jazyk C#? Čo mi ponúka tento jazyk? Čo môžem robiť v tomto jazyku? C# je moderný jazyk vyvíjaný Microsoftom. Pomocou C# vieme vytvoriť takmer všetko - desktop aplikácie, webové aplikácie, mobilné aplikácie, hry (v Unity) a omnoho viac. C# a .NET, ktorý s tým súvisí, ponúka stále množstvo pracovných pozícií.  

C# je elegantný a veľmi efektívny jazyk, ktorý nájde svoje uplatnenie nielen v enterprise aplikáciách, ale aj v iných oblastiach. Programovací jazyk C# môžeš využiť na programovanie webových a desktopových aplikácií, hier, ale aj mobilných aplikácií či rôznych cloudových služieb.

Po absolvovaní tohto kurzu budeš o krok bližšie ku .NET frameworku alebo ASP.NET ferameworku a naštartuješ svoje vedomosti z jazyka C#. Tak neváhaj pridaj sa aj ty a nechaj sa uviesť do programovacie jazyka C#.

Čo sa naučíš?

V online kurze C# pre začiatočníkov si povieme, čo je to programovanie, ako pracujú počítače a prečo potrebujeme programovacie jazyky. Potom postúpime ďalej, povieme si ako vieš pracovať s rôznymi dátami v programe – premennými. Aké druhy poznáme, ako sa používajú, ako sa zapisujú. Spoznáš rozdiel medzi referenčnými dátovými typmi a primitívnymi (value) typmi a aj budeš vedieť, čo slová v tejto vete znamenajú. Naučíš sa základy všetkých algoritmov – cykly, podmienky a podobne. Nižšie si pozri zoznam kapitol. Ja som Jaro a ak sa tak rozhodneš, budem ťa sprevádzať týmto kurzom C# pre začiatočníkov.

Čo všetko dostaneš

  • viac ako 25 videotutoriálov,
  • mnoho domácich úloh a zadaní,
  • diskusné fórum, v ktorom na tvoje otázky odpovedá lektor kurzu,
  • certifikát o absolvovaní kurzu,
  • garancia vrátenia peňazí do 14 dní, pokiaľ s kurzom nebudeš spokojný.

Zoznam kapitol

Inštalácia VS 2019

01 Prvý program

02 Komentáre v kód - poznámky

03 Premenné - 01 úvod  

04 Premenné - 02 value types  

05 Typ var  

06 Operátory - 01 strata informácií, pretypovanie  

07 Operátory - 02 inkrementácia, dekrementácia  

08 Operátory - 03 modulo  

09 String - práca s textom  

10 Konzola - výpis a načítanie dát z konzoly  

11 Konvencie a štandardy pri písaní kódu  

12 Podmienka if, if else  

13 Vyhodnocovanie podmienok  

14 Ako C# pracuje s pamäťou  

15 Ternárny operátor  

16 Metódy  

17 Debugovanie kódu  

18 Výnimky, try catch finnally  

19 Rekurzia  

20 Pole  

21 viacrozmerné polia  

22 cyklus while a do while  

23 for cyklus  

24 Foreach cyklus  

25 break a continue v cykloch  

26 Zložené operácie, podmienky, cykly

27 Switch  

... programujeme mini appky 

... domáce úlohy

Online kurz C# pre začiatočníkov je možné vyskúšať aj zdarma!