Java a OOP pre začiatočníkov

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

4.6 z 5

Hodnotenie

5x
88%
4x
0%
3x
0%
2x
13%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 14h 42m 6s
Course chapters 135 kapitol
Course difficulty Začiatočník

Popis online kurzu

Java je stále naj trendy programovací jazyk súčasnosti. Hľadáš zmenu zamestnania? Java programátorov je stále nedostatok. Pozri Google trends vyhľadávanie z augusta 2019:

Tento online kurz ťa naučí základy programovania a jazyka Java. Naučíš sa, čo je to OOP, teda sa naučíš programovať objektovo.

Čo je programovanie?

V priebehu tohto kurzu začneme od úplných základov. Ty musíš vedieť zapnúť počítač, inštalovať programy a dúfam, že základy programovania v jave ťa naučím ja. Nemusíš mať teda žiadne predchádzajúce skúsenosti s programovaním, s Javou ani nič podobné. Musíš mať len chuť učiť sa a vytrvalosť.

Java programovanie

V kurze sa naučíš, čo je to programovanie, trieda, objekt, instancia, rozhranie, metóda, ako to všetko spolu súvisí a omnoho viac. Čo všetko je súčasťou kurzu si môžeš prečítať v osnove kurzu. Začneme pomaly a názorne si všetko ukážeme na príkladoch. Súčasťou kurzu je množstvo domácich úloh, na základe ktorých si vyskúšaš prakticky svoje vedomosti. Bez vlastného programovania z teba programátor nebude.

Čo všetko sa naučíš:

 • čo je programovanie
 • ako programovať v Jave
 • čo je to trieda, objekt a inštancia
 • čo sú metódy, premenné, dátové typy
 • debugovanie kódu
 • OOP prístup - objektové programovanie
 • cykly, nested cykly, podmienky
 • veľa ďalšieho

Čo všetko dostaneš

 • viac ako 100 kapitol online kurzu
 • vyše 11 hodín videomateriálu
 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • garancia vrátania peňazí do 14 dni, pokiaľ s kurzom nebudeš spokojný

Zoznam kapitol online kurzu

01 Čo je programovanie

02 Java program

03A Prvý program

03B Inštalácia

04 Z čoho sa skladá java program

05 OOP prístup (objektovo orientovaný prístup)

06 Ako sa spúšťajú jednotlivé riadky kódu

07 Komentáre

08 Balíky – package

09 Premenné

10 Konvencie názvov

11 Primitívne dátové typy

12 Referenčné dátové typy

13 Var - nešpecifikovaný typ

14 Vytváranie objektov, import objektov

15 Prístup k metódam a premenným triedy - statické a inštančné zložky

16 This metóda pri konštruktoroch

17 Debugovanie kódu

18 Immutable objekty

19 Metódy

20 Pretypovanie

21 Operátory

22 Statický inicializačný blok

23 Podmienka If

24 Ternárny operátor

25 While a do while cyklus

26 For cyklus

27 Break a continue v cykloch

28 Premenné a ich dostupnosť

29 Niečo v niečom - nested cykly, podmienky

30 Rekurzia - Fibonacciho postupnosť

31 Switch

32 Wrapping classes

33 Polia

34 Ručné krokovanie pre pochopenie programu

35 for-each cyklus

36 String

37 Enum

38 Výnimky

39 Modifikátory prístupov - private, public, protected, package-private

40 OOP 1 - Encapsulation – Zapúzdrenie

41 OOP 2 - Inheritence – dedičnosť

42 OOP 3 - Overriding a Overloading (prepísanie, preťaženie)

43 OOP 4 – Polymorfizmus

44 OOP 5 - Abstraktné triedy a metódy

45 OOP 6 - Interface - rozhranie

46 OOP 7 - Rozhranie ako brána

47 Java core api

48 Algoritmy

49 Čo ďalej

Najprv ja potom ty - Úlohy na precvičovanie (NBA app, Biblia app)

Domáce úlohy + BONUSY

Tento kurz je možné robiť pomocou REPAS/KOMPAS
Online kurz Java a OOP pre začiatočníkov je možné vyskúšať aj zdarma!