VBA - programovanie v Exceli

Späť na kurzy

Všetky ONLINE kurzy

od 49,00 €

5.0 z 5

Hodnotenie

5x
100%
4x
0%
3x
0%
2x
0%
1x
0%

Všetky online kurzy od 49 €

Viac info

Course duration 4h 47m 2s
Course chapters 96 kapitol
Course difficulty Mierne pokročilý

Popis online kurzu

V online kurze VBA - programovanie v Exceli sa dozvieš, aké obrovské máš možnosti programovania a automatizácie úkonov, ktoré by si inak musel v Exceli robiť manuálne a pravidelne. Po kurze tak začneš pracovať oveľa efektívnejšie a rýchlejšie. VBA je skratka pre Visual Basic for Applications a v podstate ide o programovací jazyk, ktorý vyvinul Microsoft a programy ako Excel, ale aj Word, Access alebo PowerPoint ho v sebe obsahujú. Odpadajú teda starosti s akoukoľvek inštaláciou alebo dokúpením.

VBA je nástroj, ktorý je využívaný na naprogramovanie programov a algoritmov v Exceli, vďaka ktorým si uľahčíš a zautomatizuješ svoju prácu.


Čo sa naučíš

 • čo sú to makrá, načo slúžia ako ich tvoriť aj bez programovania
 • používať rôzne možnosti a zápisy komentárov
 • získaš informácie o tom, ako pracujú premenné a načo sú vo VBA určené
 • používať jednorozmerné, viacrozmerné a dynamické polia
 • množstvo užitočných metód, príkazov a vlastností
 • tvoriť vlastné funkcie, používať vstavané funkcie a tie priamo z klasického Excelu
 • zadávať pomocou cyklov počet opakovaní určitých častí kódu a tým výrazne ušetriť váš čas
 • cykly, podmienky a rozhodovania
 • prácu s rozsahmi a zápisy viacnásobných formátovaní buniek
 • zmeny nastavení klasického Excelu
 • prácu s dialógovými oknami
 • množstvo ukážkových príkladov do praxe

Čo všetko dostaneš

V kurze sa momentálne nachádza viac ako 62 videí čo je viac ako 4 hodiny online výukového materiálu programovania vo VBA - Excel. Najlepšie na tom je, že tento počet nie je konečný. Budú pribúdať nové videá na základe tvojich požiadaviek a pod. pretože, programovania nie je nikdy dosť a je to beh na dlhú trať :)

Ku kurzu získaš aj viac ako 100 snímkovú prezentáciu s teoretickými znalosťami, procedúrami, funkciami a príkladmi.

Tento online kurz je určený všetkým užívateľom, ktorí majú s Excelom už predchádzajúce skúsenosti. S programovaním vo VBA nemusíš mať žiadne skúsenosti, je určený aj pre úplných začiatočníkov. Pokiaľ nemáš s Excelom zatiaľ žiadne skúsenosti, prihlás sa do jedného z našich dvoch online kurzov Excelu:

 1. Microsoft Excel pre začiatočníkov
 2. Microsoft Excel pre pokročilých

Kurz je zameraný na naučenie sa dostupných a najčastejších príkazov a možností programovacieho jazyka VBA, ktoré ti uľahčia tvoju každodennú prácu a výrazne skrátia čas riešenia tvojich pracovných úloh a povinností. VBA je na automatizáciu úloh priam stvorené.

V kurze sa nachádzajú aj testové úlohy, pomocou ktorých si môžeš vyskúšať a otestovať naučené veci a následne skontrolovať riešenie v priloženom videu.

Okrem toho získaš:

 • certifikát o absolvovaní kurzu
 • garancia vrátenia peňazí v prípade, že s kurzom nebudeš spokojný

Zoznam kapitol online kurzu:

Intro - úvodné info o kurze - čo sa naučíte    

 • Úvodné info ku kurzu  

Prezentácia - teoretické vedomosti + príklady a funkcie    

 • Prezentácia na stiahnutie  

Nahrávanie - makier - Ako "programovať" bez programovania :)    

 • Úvod - nahrávanie makier  

 • Načo slúžia makrá  

 • Ako môžete makrá vytvoriť? Aké typy makier existujú?  

 • Vytvorenie absolútneho makra  

 • Relatívne makrá  

 • Ukladanie Excelu s makrami  

Základy VBA - úvod    

 • Čo sú to makrá a ako ich vytvoriť?  

 • Čo je to VBA - výhody a nevýhody  

 • Moduly, procedúry a funkcie - vysvetlenie základných pojmov  

 • VBE - Visual Basic Editor - čo to je a načo slúži?  

Komentáre vo VBA   

 • Komentáre - prečo, načo a ako ich používať?  

 • Komentáre na viac riadkov  

Premenné

 • Čo to sú premenné a načo slúžia?  

 • Dátové typy  

 • Deklarácia premenných  

 • Životnosť premenných  

 • Konštanty  

 • Reťazce  

 • Dátum a čas  

Operátory priradenia   

 • Možnosti priradenia a operátory  

Polia   

 • Čo sú to polia a ich deklarácia  

 • Viacrozmerné polia  

 • Dynamické polia - ReDim – Preserve  

Oblasti – práca s nimi    

 • Range – oblasti  

 • Cells – oblasti  

 • Offset – oblasti  

Užitočné príkazy / vlastnosti   

 • VALUE – hodnota  

 • TEXT  

 • COUNT – počet  

 • ROW a COLUMN - riadok a stĺpec  

 • ADDRESS – adresovanie  

 • FONT - nastavenie formátov písma  

 • INTERIOR  

 • FORMULA - funkcie a vzorce v bunkách  

 • NUMBERFORMAT - formáty čísel  

 • SELECT a ACTIVATE - označenie a aktivácia  

 • COPY a PASTE - kopírovanie a prilepenie  

 • DELETE a CLEAR - odstránenie a vymazanie obsahov  

Funkcie vo VBA    

 • Úvod do funkcií vo VBA – kategórie  

 • Vstavané funkcie vo VBA  

 • Funkcie z Excelu, ako ich vo VBA používať  

 • Vlastné funkcie - vytvorte si sami :)  

Cykly, podmienky a rozhodovania    

 • Cykly a podmienky - kedy a ako ich využiť  

 • GoTo - príkaz presmerovania  

 • If Then Else ElseIf - podmienky a rozhodovania  

 • Select Case - rozhodovanie na základe viacerých podmienok  

 • For - Next - Cyklus  

 • For - Next - Vnorený cyklus  

 • Do - While - Cyklus  

 • Do - Until - Cyklus  

 • For - Each - Cyklus  

Práca s rozsahmi  

 • Práca s rozsahmi - pravidlá a odporúčania  

 • Kopírovanie a prilepenie  

 • CTRL + SHIFT + šípky - označovanie oblastí  

 • Vystrihnúť a Prilepiť - CTRL + X  

 • Formátovanie rozsahov na základe podmienok  

Zmena nastavení v Exceli   

 • Zmena prepočítavania, aktualizácie obrazovky, varovných dialógových okien a podobne  

Viacnásobné nastavenia vlastností formátov    

 • With - Selection  

Dialógové okná - interaktivita s užívateľom   

 • MsgBox - Dialógové okno výstupov  

 • InputBox - Dialógové okno vstupov  

 • InputBox + Vlookup - kombinácia s funkciami  

Spustenie/zavolanie viacerých procedúr - zavolanie funkcií     

 • Call – príkaz  

Spojme veci dokopy :) ukážkové príklady  

 • Príklad - riešenie pre Banku - zadanie  

 • Príklad - riešenie pre Banku - vyriešené

Online kurz VBA - programovanie v Exceli je možné vyskúšať aj zdarma!